HUSK – Send oss medlemsinfo!

For å oppdatere medlemsregisteret vårt så det er mest mulig korrekt, ber vi alle om å sende oss en e-post med informasjon.

Send en e-post til post@gimle-if.no med følgende info: Navn, adresse, fødselsdato, mobiltelefonnummer, e-post adresse – dette må vi ha på alle medlemmer, så sender du for en hel familie/husstand må du skrive alt dette for hver enkelt.