Hyttevaktliste 2018-2019

 

Dersom oppsatte datoer ikke passer må du selv sørge for å bytte med andre på listen.

MERK AT DU KAN HA FÅTT TO VAKTER – SJEKK LISTA NØYE.

 

UKE Tor Søn Ansvarlig Tlf.  
36   09.09 Hytteutvalget   Tippetrim
37 13.09 16.09      
      Trond Glomsrød, Slettevn. 29, 1785 H. 91133401  
      Bjørnar Steinnes, Billlebakken Terrasse 22, 1783 H. 41903197  
      Oddbjørn Gresholt, Asakåsen 31 41663280  
38 20.09. 23.09. Eva Steffensen, Konvallvn. 1a 91541584  
      Veronika Pedersen, Næridsrødveien 18b 41665797  
           
39 27.09 30.09 Nils Høgberg, Grimsrød Terrasse 8, 1786 H. 90647892  
      Tom B. Johansen, Danseberget 28, 1792 Tistedal 46645670  
      Ulf Aasen, Ingedalsvn. 410, 1747 Skjeberg 99260804  
40 04.10 07.10 HØSTFERIEUKA    
      Ingvar Nordås, asakveien 82 99205326  
      Kjell og Marit Haugset, Løkkevn. 18 A, 1777 H. 90042110  
      Nils Gundersen Flintvn. 12, 1785 H. 46823825  
41 11.10 14.10 Berit Blå, Slettevn. 11, 1785 H. 48601193 Tippetrim
      T. A. Fosby, Vangenvn 7, 1792 Tistedal 41932686  
      Finn Myhre, Sollivn. 31, 1783 H. 47846137  
42 18.10 21.10 Ulf og Grethe Thoresen, Kleberstien 10, 1784 H. 48268046  
      Sølvi Olsen, Bratner Terrasse 34, 1785 H. 40280865  
  VASKEDUGNAD MANDAG 22.10 kl. 1800 – alle oppfordres til å møte!     
43 25.10 28.10 Nils og Bjørg Liholt, Billebakken Terrasse 24, 1783 H. 41493696  
      Kjell Bergstrøm m/fam. 90206081  
44 01.11 04.11 Tor og Ragnhild Hernes, Stigvn. 6, 1785 H. 92028003  
      Lars T. Larsen, Strupevn. 12A, 1782 H. 47903330  
      Johnny Kitterød, Sølvgata 18, 1767 H. 48209141  
45 08.11 11.11 Jan Erik Sætre, Kalkspatvn. 1, 1784 H. 90569946 Tippetrim
      Ragnar Markussen, Kvartsvn. 5, 1784 H. 91175726  
      Per Øyvind Kindem / Mari Kindem 45665551  
46 15.11 18.11 Kari Sørensen og Runar Singsdal, Grimsrødhøgda 37, 1786 H. 90729555  
      Gro Telhaug og Hedda Alvem, Glennev. 54D, 1781 97523854  
47 22.11 25.1 Morten Paulsen, Skyttervn 1, 1769 H 99205328  
      Bård Buckholm 97776350  
      Fam Espen Bergstrøm 40020989  
48 29.11 2.12 Bjørn og Torild Slåtterø, Sponvikavn. 44, 1789 Berg i Østfold 40552670  
      Berit og Helge Svendsen, Karl Johansgt. 5, 1776 H.    
49 6.12 9.12 Sverre Georg og Unni W. Andreassen, Marmorvn. 23, 1784 H. 41104815 Tippetrim
      Emil Eng, Frydenlundvn. 58A, 1784 H. 94256119  
      Liv Turid Kjærnberg, Bragesv. 9, 1781 H. 47623736  
50 13.12 16.12 Bernt H. Hansen og Kari Ottestad, Tosterød Gård, 1785 H. 91519422  
      Kari Sørensen /Runar Singsdal 90729555  
1 3.1 6.1 Bjørn Blomsnes og Tone Bretteville-Jensen, Opalv 18 41304233  
      Mari Trengereid, Asakvn. 81, 1785 H. 90750347  
      Karin Bråthen, Glennevn. 16, 1781 H.  69187027  
      Vigdis Bråthen, Låbyvn. 47, 1784 H. 69181726  
2 10.1 13.1 Trond og K. F. Olsen, Grimsrød Terrasse 11, 1786 H. 99512799 Tippetrim
      Knut Vingerhagen, Hovsvn. 87, 1769 H. 99612815  
      Nils Foshaug, Kjærlighetsstien 24, 1781 H. 90840603  
3 17.1 20.1 Thorbjørn Bjørlo, Kattestenvn. 8, 1784 H. 40232075  
      Heidrun Mattick 40528078  
      Martin Glomsrød 91133400  
4 14.1 27.1 Tom Egil Brattli, Marmorvn. 2, 1784 H. 90686526  
      Anders Blå, Oscarsgt. 7, Halden 90184570  
      Jan-Erik Sørlie, Rådyrfaret 16, 1781 H. 90912620  
5 31.1 3.2 T.I. og A.-C. Fossaas, Bratnervn. 17, 1785 H. 95225255  
      2 foreldre Theodor Harridsleff 95025742  
6 7.2 10.2 Tore Moen og Hedvig Grønlund, Asak Vesle-Fjell, 1764 Halden 97873375 Tippetrim
      Ellen Bjørnstad  97127587  
      Christian T Eriksen, Grimsrødh. 11, 1786 H 41624849  
7 14.2 17.2 Lars Åge Seim, Brødløsvn. 17, 1785 H. 91185354  
      Arne Kristiansen, Aspekas, Torpedal, 1764 H. 97166264  
      Terje Bjerring, Næridsrødvn. 6A, 1785 H. 93035083  
8 21.2 24.2 VINTERFERIEUKA    
      Trygve og Birthe Fosse, Bratner Terrasse 12, 1785 H. 99259364  
      Willy og Liv Grønstad 92209861  
9 28.2 3.3 Tom Brattli 90686526  
      Anders Blå, Oscarsgt. 7, Halden 90184570  
      Morten Paulsen, Skyttervn 1, 1769 H 99205328  
10 7.3 10.3 Irén og Alf-Ove Braseth, Wadtvetvn. 63, 1782 H. 40552670 Tippetrim
      Janne og Rune Offerdal, Kullveien 2 40228248  
11 14.3 17.3 Tone og A. Albinson, Asakåsen 39, 1764 HALDEN 91727835/ 95292405  
      Alf og Johanna Ytterbøl, Bratner Terrasse 13, 1785 H. 48057631  
12 21.3 24.3 Geir Knutsen, Grimsrødkollen 10, 1786 H. 40063458  
      2 Foreldre til Adrian Spolen Jansen 93262659  
13 28.3 31.3 Iren Braseth 40552670 Tippetrim
      2 Foreldre til Mathias Ø-Lauritzen 99533410  
      Michael Steiner, Ryfjeldveien 14, 1785 Halden 90078011  
      Camilla Lie Henriksen, Blokkvn. 20, 1785 H. 41903197