Hyttevaktliste 2017-2018

 

Dersom oppsatte datoer ikke passer må du selv sørge for å bytte med andre på listen.

UKE Tor Søn Ansvarlig Tlf.  
37   17.09. Hytteutvalget   Tippetrim
38 21.09. 24.09. Eva Johansen, Konvallvn. 1a 91541584  
      Veronika Pedersen, Næridsrødveien 18b 41665797  
      Veronica Olsen, Kleberstien 4, 1784 Halden 90692240  
39 28.09. 1.10 Nils Høgberg, Grimsrød Terrasse 8, 1786 H. 91602696  
      Tom B. Johansen, Danseberget 28, 1792 Tistedal 46645670  
      Ulf Aasen, Ingedalsvn. 410, 1747 Skjeberg 99260804  
40 5.10. 08.10. HØSTFERIEUKA   Tippetrim
      Martin Glomsrød, Skivn. 4, 1784 H. 91133400  
      Trond Glomsrød, Slettevn. 29, 1785 H. 91133401  
      Bjørnar Steinnes, Billlebakken Terrasse 22, 1783 H. 41903197  
      Oddbjørn Gresholt, Asakåsen 31 41663280  
41 12.10. 15.10. Berit Blå, Slettevn. 11, 1785 H. 48601193  
      T. A. Fosby, Vangenvn 7, 1792 Tistedal 41932686  
      Finn Myhre, Sollivn. 31, 1783 H. 47846137  
42 19.10. 22.10. Helge Jensen, Båstadlundvn. 73B leil. 77, 1781 H. 92608590  
      Kjell og Marit Haugset, Løkkevn. 18 A, 1777 H. 90042110  
      Nils Gundersen Flintvn. 12, 1785 H. 46823825  
  VASKEDUGNAD MANDAG 23.10 kl. 1800 – alle oppfordres til å møte!     
43 26.10. 29.10. Nils og Bjørg Liholt, Billebakken Terrasse 24, 1783 H. 41493696  
      Kjell Bergstrøm m/fam. 90206081  
44 3.11 5.11. Tor og Ragnhild Hernes, Stigvn. 6, 1785 H. 92028003  
      Lars T. Larsen, Strupevn. 12A, 1782 H. 47903330  
      Johnny Kitterød, Sølvgata 18, 1767 H. 90040798  
45 9.11. 12.11. Jan Erik Sætre, Kalkspatvn. 1, 1784 H. 90569946 Tippetrim
      Ingvar Nordås, asakveien 82 99205326  
      Ragnar Markussen, Kvartsvn. 5, 1784 H. 91175726  
      Morten Paulsen, Skyttervn 1, 1769 H 99205328  
46 16.11. 19.11. Kari Sørensen og Runar Singsdal, Grimsrødhøgda 37, 1786 H. 90729555  
      Gro Telhaug og Hedda Alvem, Glennev. 54D, 1781 97523854  
47 23.11. 26.11. Ulf og Grethe Thoresen, Kleberstien 10, 1784 H. 48268046  
      Sølvi Olsen, Bratner Terrasse 34, 1785 H. 40280865  
48 30.11. 3.12. Bjørn og Torild Slåtterø, Sponvikavn. 44, 1789 Berg i Østfold 40552670  
      Berit og Helge Svendsen, Karl Johansgt. 5, 1776 H.    
49 07.12. 10.12. Sverre Georg og Unni W. Andreassen, Marmorvn. 23, 1784 H. 41104815 Tippetrim
      Emil Eng, Frydenlundvn. 58A, 1784 H. 94256119  
      Liv Turid Kjærnberg, Bragesv. 9, 1781 H. 47623736  
50 14.12. 17.12. Bernt H. Hansen og Kari Ottestad, Tosterød Gård, 1785 H. 91519422  
      Per Øyvind og Mari Kindem 45665551  
1 4.1. 7.1 Bjørn Blomsnes og Tone Bretteville-Jensen, Opalv 18 41304233  
      Mari Trengereid, Asakvn. 81, 1785 H. 90750347  
      Karin Bråthen, Glennevn. 16, 1781 H.  69187027  
      Vigdis Bråthen, Låbyvn. 47, 1784 H. 69181726  
2 11.01. 14.01. Trond og K. F. Olsen, Grimsrød Terrasse 11, 1786 H. 99512799 Tippetrim
      Knut Vingerhagen, Hovsvn. 87, 1769 H. 99612815  
      Nils Foshaug, Kjærlighetsstien 24, 1781 H. 90840603  
3 18.01. 21.01. Thorbjørn og Asbjørg Bjørlo, Kattestenvn. 8, 1784 H. 40232075  
      Heidrun Mattick 40528078  
4 25.1 28.1. Tom Egil Brattli, Marmorvn. 2, 1784 H. 90686526  
      Anders Blå, Oscarsgt. 7, Halden 90184570  
      Jan-Erik Sørlie, Rådyrfaret 16, 1781 H. 90912620  
5 1.2. 4.2 T.I. og A.-C. Fossaas, Bratnervn. 17, 1785 H. 95225255  
      Michael Steiner, Ryfjeldveien 14, 1785 Halden 90078011  
      Camilla Lie Henriksen, Blokkvn. 20, 1785 H. 41903197  
6 8.02. 11.02. Tore Moen og Hedvig Grønlund, Asak Vesle-Fjell, 1764 Halden 97873375 Tippetrim
      Ellen Bjørnstad  97127587  
      Christian T Eriksen, Grimsrødh. 11, 1786 H 41624849  
7 15.02. 18.02. Lars Åge Seim, Brødløsvn. 17, 1785 H. 91185354  
      Arne Kristiansen, Aspekas, Torpedal, 1764 H. 97166264  
      Terje Bjerring, Næridsrødvn. 6A, 1785 H. 93035083  
8 22.02. 25.02. VINTERFERIEUKA    
      Trygve og Birthe Fosse, Bratner Terrasse 12, 1785 H. 99259364  
      Willy og Liv Grønstad 92209861  
9 1.3 4.3. Geir Knutsen, Grimsrødkollen 10, 1786 H. 40063458  
      Joachim Redi, Rubinveien 5 48209083  
      Charlotte Redi, Wiboveien 17, 1769 Halden 40341990  
10 8.03. 11.03. Irén og Alf-Ove Braseth, Wadtvetvn. 63, 1782 H. 40552670 Tippetrim
      Janne og Rune Offerdal, Kullveien 2 40228248  
11 15.03. 18.03. Tone og A. Albinson, Asakåsen 39, 1764 HALDEN 95815386  
      Alf og Johanna Ytterbøl, Bratner Terrasse 13, 1785 H. 48057631