MANDAGSTUR NR.8 2017. 10.april

P i første veidele på veien mot Hafsrød/Nybøle. Et par hundre meter på skogsbilvei mot Nybøletjern, ca hundre meter i terreng og videre på sti til Store Vardåstj., Langetjern og til Taklund. Videre til Elgetj, Angerstj.og til Nybølekasa. Mulig at veien gjennom jordveien til Nybøle er stengt. Da må vi gå om Lomtj. til P.

Siste tur før bålforbudet inntrer, så noen kubber må med denne gang også. Ellers vanlig utrustning.                                                                     Coop/Næridsrød kl. 10.00. Vel møtt!