MANDAGSTUREN 19.mars

Nytt opplegg kom ikke med på facebooksiden av en eller annen merkelig grunn. Se Gimle IF mandagsturer eller Gimle-if.no