NYTT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE torsdag 18 august kl. 1945 på venås

Under ekstraordinært årsmøte forrige uke, ble det vedtatt at Gimle IF skal kjøpe aksjer i «VM 2019».

Det ble dessverre uteglemt å vedta hvordan dette skal finansieres.

For å ha det formelle i orden må vi avholde et nytt ekstraordinært årsmøte for å vedta å øke budsjettet/overføre penger fra sparekontoen.

Dette årsmøtet avholdes samtidig med styremøtet, og medlemmene behøver ikke møte, dersom det ikke er innvendinger til dette. Ekstraordinært årsmøte er vedtaksberettiget dersom alle i styret møter.

Eventuelle spørsmål rettes til Per Øyvind: mobil. 45665551

———————

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Torsdag 18.August 2016 kl. 1945 på Venåshytta.

Agenda:

  1. Åpning av årsmøtet
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
  3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandling av saker.
    1. Økning av driftsbudsjett for 2016

Forslag til vedtak: Det vedtas å øke driftsbudsjettets utgifter for 2016 med kr. 30.000,- til kjøp av aksjer i VM 2019. Pengene dekkes inn fra sparekonto.