NYTT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Det innkalles til nytt ekstraordinært årsmøte Mandag  25.2 kl. 1930 på Venås.

Det skal velges nye medlemmer til  valgkomitèen.

Nye navn kommer på møtet.

MVH

Styret Gimle IF