Styret

Leder Per Øyvind Kindem  Mobil: 948 63 382

E-Post til noen i styret eller til gimle IF generelt, sendes til Gimle sin felles E-post : post@gimle-if.no

Nestleder Mia Bohlin Jønsberg, Mobil: 940 32 218
Kasserer

 

Styremedlem

Geir Knutsen,  Mobil: 400 63 458

 

Eva Steffensen, Mobil: 91541584

Ungdoms-
representant
Håkon Kopperud Knutsen, Mobil: 978 19 987
Ski og Løyper Arne Albinson, Mobil: 952 92 405
Hytteutvalg Mari Kindem, Mobil: 975 32 393

Hytteutleie:  Send KUN e-post til:  post@gimle-if.no vedr. spørsmål om hytteleie. Hytteansvarlig tar kontakt.

O-utvalg/
Barn og Ungdom
Tore Moen, Mobil: 482 02 217
Vararepresentanter Lars Åge Seim, Hedvig Grønlund Moen
Revisorer Tone Albinson, Lars Th.Larsen