Styret og Utvalg

Leder: Per Øyvind Kindem
Nestleder: Mia Jønsberg
Kasserer: Geir Knutsen
Ungdomsrepresentant: Håkon Kopperud Knutsen
Vararepresentanter Lars Åge Seim, Hedvig Grønlund Moen
Leder O-utvalg/ Barn og ungdom: Tore Moen
  Medlemmer:   Mia Jønsberg
Ingrid G. Moen
Thore Østraat-Lauritzen
Leder ski- og løypeutvalg: Arne Albinson
  Medlemmer:   Mari Kindem
Tone Albinson
Martin Glomsrød
Oddbjørn Gresholt
Leder hytteutvalg: Mari Kindem
  Medlemmer:   Arne Kristiansen
Trond Glomsrød
Kari Sørensen
Iren Braseth
Tom Egil Brattli
Revisorer: Lars Th. Larsen, Tone Albinson