1000-metersskogen

Dette er 1000-meterskogen på Venås. Det er fri bruk av Tusenmeterskogen-kartet for private og skoleklasser. Skriv ut kartet og finn postene. Postene (stolper med rød og hvit tupp med nummer) står ute hele året.


Last ned kartet her


- Barnehager, skoleklasser og turgåere er hjertelig velkommen til å ta i bruk alt dette.
- Se også våre facebooksider:
Gimle IF Venåshytta og
Gimle IF mandagsturer.
Slik ser postene i 1000-meterskogen ut. En stolpe med rød og hvit tupp med nummer på posten slik som på kartet.