1000-metersskogen

Velkommen til TUSENMETERSKOGEN på Venås. Et stort oppslagskart viser nå hvor skogen ligger, like nord for Venåshytta. Her inne i skogen ligger det 25 poster og skal du finne dem må du ta et gratis kart i postkassa under oppslagskartet. Vi håper du får en fin og spennende tur.
Slik ser en av postene i 1000-meterskogen ut etter at vi våren 2022 har oppgradert dette tilbudet. Det ligger 25 poster i skogen hele året og nytt av året er at vi har utstyrt alle postene med dyrefigurer, i tillegg til tall. Vi tilbyr også nå gratis kart til alle, ved at folk kan forsyne seg i postkassa som er merket med gratis kart. Vi har også satt opp et stort oppslagskart som viser postene i skogen. I løpet av 2022 skal vi også oppgradere stiene og lage trebruer der det er bløte myrer. Alt dette har vi fått penger av to flotte sponsorer, nemlig Sparebank 1 Østfold og Akershus og DNB Stiftelsen. Vi ønsker alle en god tur på jakt etter postene i TUSENMETERSKOGEN!