Klubbhytta, som er vårt samlingspunkt, heter Venåshytta og har adressen Asakveien 125, 1764 Halden.
Du kommer lettest i kontakt med oss ved å sende en e-post til: post@gimle-if.no
Denne e-posten kommer til alle i styret, så send til denne uansett hvem du skal kontakte i klubben.
Skal du betale noe til Gimle IF, benytter du kontonummer 1105.20.27456 eller du kan vippse oss.
Vi har tre ulike vippsnummer Hoved: #506901, Utleie: #729532 og Tur-o: #520930
Skal du sende brev til klubben er adressen vår:
Gimle Idrettsforening,
postboks 2100, Brødløs,
1760 Halden

Gimle IFs organisasjonsnummer er: 976249410
 
 

Styret

E-post til noen i styret eller til Gimle IF generelt, sendes til Gimle sin felles e-post : post@gimle-if.no


Verv Navn Telefon
Leder Morten Paulsen 992 05 328
Nestleder Dag Borge Svendsen 915 57 796
Kasserer Tone Albinson
Ski og Løyper Oddbjørn Gressholt
Hytte Knut Vingerhagen
Vararepresentant Benjamin Strøm
Kontrollutvalg Nils Gundersen (leder) og Tor Hernes

Årsmøter - styrereferater

Her finner du referater fra våre styremøter og protokoller fra årsmøter:

Signert protokoll årsmøte 2023
Styremøte januar 2024
Styremøte februar 2024
Styremøte mars 2024
Styremøte 22.april 2024