GIMLES IFs lover:

Dette er klubbens lover vi styrer klubben etter:

Gimles lover

Krav om politiattest