Hyttevaktliste 2023-2024

 

Hyttevaktliste for Venåshytta 

sesongen 2023-2024

 

Øverste navn på hvert vaktlag har ansvaret for å overlevere hyttas nøkkelknippe og ÅPEN-skilt til øverste navn på neste vaktlag.

Kontaktpersoner ved evt. spørsmål er: Knut Vingerhagen mobil: 99612815 eller Morten Paulsen mobil: 99205328.

Evt. bytting av vakter må dere ordne selv ved å ringe en dere vil bytte med på denne lista.

Denne lista er revidert senest 8.10. 2023

 

UKE SØN ANSVARLIG TLF. NR TIPPETRIM
39 1.10 Styret: Tone Albinson, Oddbjørn Gresholt, Knut Vingerhagen, Dag Borge Svendsen, Morten Paulsen Tippetrim
40 08.10 Martin Glomsrød

Bredo Glomsrød

Magnus Glomsrød

 

91133400

91133424

90559586

 

41 15.10 Ingvar Nordås

Nils Gundersen

Jan Erik Sætre

99205326

90616980

90569946

 

 

42 22.10 Finn Myhre

Nils W. Høgberg

Tom B. Johansen

47846137

98022588

46645670

 

43 29.10 Johnny Kitterød

Inge R. Eeg

Thorbjørn Bjørlo

90040798

90190550

41903491

44 05.11 Bjørn og Torill Slåtterø

Snorre Valseth

91603294

95401454

 

 

45 12.11 Martin Glomsrød

Bredo Glomsrød

Magnus Glomsrød

Nils Foshaug

91133400

91133424

90559586

90840603

Tippetrim
46 19.11 Bjørn Blomsnes/Tone B.-Jensen

Heidrun Mattick

Vigdis Bråthen

41304233

40528078

45219584

47 26.11 Oddbjørn Gresholt

Bernt-Henrik Hansen

Tom Ivar Hansen

41663280

91519422

90167404

48 03.12 Tone og Arne Albinson

Alf og Johanna Ytterbøl

95292405

48057631

 

 

49 10.12 Morten Paulsen

Knut W. Sørensen

Tom Heino Aronsen

Emil Eng

99205328

90828554

92253683

90912620

 Tippetrim

 

 

 

 

 

50 17.12 Jan Erik Sørlie

Tor Hernes

Eva Steffensen

99205331

92028003

91541584

52 26.12 Styret: Benjamin Strøm, Tone Albinson, Oddbjørn Gresholt, Knut Vingerhagen, Dag Borge Svendsen, Morten Paulsen  Tippetrim:

Hytta 90 år – åpen dag

 

1 07.01 Terje Bjerring

Torgeir Nakken

Trond Glomsrød

 

93035083

99205333

91133401

2 14.01 Tore Moen/Hedvig Grønlund

Anders Blå

Veronika Pedersen

 

48202217

90184570

41665797

 Tippetrim utgår
3 21.01 Knut W. Sørensen

Lars Åge Seim

Lars P Herft

90828554

91185354

95403255

4 28.01 Tom Egil Brattli

Ragnar Markussen

Bjørnar Steinnes

90686526

91175726

41903197

5 04.02 Knut Vingerhagen

Camilla Lie Henriksen

Benjamin Strøm

99612815

98478392

95779664

6 11.02 Dag Borge Svendsen, Anne-Mette LG

Ulf Aasen

Tor og Anne Gro Hjørnegård

91557796

99260804

92839333

 Tippetrim utgår
7 18.02 Ingvar Nordås

Nils Gundersen

Finn Myhre

 99205326

90616980

47846137

8 25.02 Trygve og Birthe Fosse

Anette Henning

99259364

41529333

9 03.03 Bjørn og Torill Slåtterø

Snorre Valseth

 91603294

95401454

 

10 10.03 Jan Erik Sørlie

Lars Th. Larsen

Tom Heino Aronsen

Emil Eng

99205331

90772774

92253683

90912620

 Tippetrim
11 17.03 Tom Egil Brattli

Ragnar Markussen

Bjørnar Steinnes

90686526

91175726

41903197