Error: No CURL Found - Social Networks AutoPoster needs the CURL PHP extension. Please install it or contact your hosting company to install it.

Gimle’s Kart

Gimle’s Kart

Velkommen til Gimles kart-database.
 
Her finner du de orienteringskartene Gimle IF disponerer.
 
Kartene kan fritt brukes, etter retningslinjene nedenfor.
 
Ønsker du å kjøpe kart med ferdige poster/løyper/opplegg – kan vi bl.a. anbefale tur-orienterings kartene, som du kan kjøpe her.
Vi kan også lage ferdige treningsopplegg o.l. for dere – ta da kontakt med oss! (Kontaktinfo nedenfor)
 
Gratis bruk:
Det koster ikke noe å benytte Gimle sine kart til private formål. Det er bare å skrive ut kartet og legge i vei !
 
Privat bruk defineres som 1-4 personer som ønsker å bruke kartet til en tur eller trening i våre terreng uten å henge ut noe poster/bånd/markering i terrenget.
 
 
Vil du allikevel støtte Gimle IF med et beløp, betaler du inn det du ønsker til konto nummer: 1105.20.27456
Vi setter pris på alle bidrag, som går til å oppdatere og vedlikeholde våre kart.
Vil du støtte og betale med kort – kan du følge denne linken her.
 
 
VIKTIG VIKTIG VIKTIG::  Det er noen begrensninger på bruken av kartene, som du må følge:
 
 
Tusen-Meter-Skogen:
Det er fri bruk av Tusenmeterskogen-kartet for private og skoleklasser, her behøver man ikke varsle eller betale noen ting.
Skriv ut kart og heng ut opplegg som dere vil.
 
Vær oppmerksom på at det til tider kan være stor bruk av grillplass, lavvo og gapahuken til skoleavslutninger, bursdager etc.
 
Det er ingen reservasjon e.l. på disse områdene, så Først-til-mølla-prinsippet gjelder.
 
 
De andre kartene i kartdatabasen:
 
Du kan fritt benytte disse uten å varsle Gimle IF, dersom:
· Mindre enn 5 personer som skal trene/gå tur på kartet
· Det skal ikke henges ut noen merkebånd/poster  e.l.
 
Merk at dersom bruken kolliderer med andre arrangement på kartet må du vike.
 
 
DU MÅ VARSLE og få godkjenning av Gimle IF FØR du benytter kartet dersom:
· Det er organisert trening/arrangement for  mer enn 5 personer.
· Det skal henges ut merkebånd, postdetaljer, oppslag e.l.  – uansett antall deltagere.
 
Du varsler Gimle IF om dette senest 2 uker i forkant. (post@gimle-if.no)
 
Dette er viktig – da Gimle IF har et ansvar overfor grunneiere etc. ved organiserte arrangement.
 
Merk at det kan bli nektet bruk dersom det kolliderer med Andre arrangement eller det av andre årsaker ikke passer å bruke området.
 
 
DU MÅ i tillegg til varslingen også BETALE Gimle IF for bruk av kart dersom:
· Det er organisert trening/arrangement o.l. for mer enn 10 personer.
 
Gimle IF kan også lage ferdige treningsopplegg/henge ut o-poster etc. på opplegg dere har tegnet på våre kart.
 
Venåshytta kan også leies til trening/dusj/badstu/overnatting i forbindelse med opplegg.
 
 
 
Varsling og forespørsel om kjøp av kart/treningsopplegg etc. gjør du på e-post til post@gimle-if.no
 
Gi følgende info:
· Navn og mobilnummer på kontaktperson. (Som er tilstede under arrangementet)
· Dato og omtrent klokkeslett for når dere skal benytte kartet.
· Hvor det er tenkt parkering/start/mål
· Antall kart / deltagere
· Formål med bruken.
· Ved forespørsel om leie av hytta, uthenging av opplegg etc.  – beskriv hva du har behov for – så får du en god pakkepris av oss på dette.
 
Klikkbare linker for hvert kart til nedlasting:
 
Ryggerød PDF-A3 Ocad
Venåsmarka PDF-A3 Ocad
Hiås                              PDF-A4 Ocad
Venåstoppen PDF-A4 Ocad
Gimle Skole PDF-A4 Ocad
Stenerød, Sprintkart PDF-A4 Ocad
Tobroåsen PDF-A4 Ocad
Tusen-meter-skogen PDF-A4
Hjortsberg skole Kommer
 
Ved å laste ned kartene og bruke dem, bekrefter du at du har lest og følger retningslinjene for bruk som er beskrevet ovenfor.