Utleie av hytta

Ønsker du å leie Venåshytta –


send epost til post@gimle-if.no og utleieansvarlig tar kontakt.

 
Venåshytta leies ut både til private arrangementer og til treningssamlinger ol. som strekker seg over lengre perioder.
 
Private arrangement
Hytta kan leies til private arrangement som bryllup, konfirmasjon og andre festlige anledninger. Vi har prosjektor og lerret som kan brukes av leietakerne der bilder og videoer fra begivenheter kan vises. Egen pc må tas med. Også utleie til skoleklasser, med overnatting i gymsalen vår er populært. Lokalene som er til leiers disposisjon er et stort kjøkken (30 m2) med servise til 50 personer og begge peisestuene (30 + 72 m2). Garderobe med WC hører også med. Overnatting kan avtales, - det er 10-12 sengeplasser i 2 etasje og garderober/dusj som da kan benyttes. Også overnattingsmuligheter i gymsalen som er på 75 m2. Ved overnatting skal brannvesenet varsles umiddelbart, og seinest to uker før. (Halden kommunes hjemmeside – Teknisk – Halden brann- og feiervesen – Forebygging. Søknad om overnatting). Hytta disponeres fra morgenen utleiedagen og frem til kl 08.00 neste morgen med mindre annet avtales. 

NB! Det leies KUN ut til godt voksne personer. Ved ungdomsfester ol. SKAL det minst være TO godt voksne og EDRU personer til stede som har ansvar for hytta og selskapelighetene. Leieavtalen inngås med disse. 

 
Leiepriser:
Leie ukedag                                         kr. 2050,-

Leie for selskap - helg, lavsesong       kr. 3050,-

Leie for selskap - helg, høysesong     kr. 4050,- (mai, juni)

Leiesummen vippses til Venåshytta utleie #729532 
Overnatting kommer eventuelt i tillegg og pris avtales i hvert enkelt tilfelle.
NB! Mellom september og juni er hytta mye opptatt av klubbens egne medlemmer, så overnatting kan enklest arrangeres fra fredag til tirsdag. Alle priser inkluderer obligatorisk vask av hytta og leie av servise. 
«Kjente kunder” som skoleklasser, barnehager og idrettslag, får leie hytta til kr 1550,- på ukedag. Disse får vaske selv, etter nærmere avtale. 
 
Leiepriser for medlemmer av Gimle IF.
Medlemmer av Gimle IF, SOM STÅR PÅ HYTTEVAKTLISTA, har halv pris på utleie til eget bruk og vasker selv etter seg.

Treningssamlinger ol.
Hytta leies også ut til treningssamlinger og lignende for et lengre tidsrom. Da står nesten hele hytta til disposisjon for leietager. Dette inkluderer gymsal og to garderober, dusj og badstue. Merk at hytta fortsatt er åpen for medlemmers trening og bruk av garderober/dusj selv om hytta er utleid. NB! Varsel til brannvesenet.
Leietager kan også fritt bruke Gimles kart til treninger under leieperioden. Utskrift av kart må betales for, om man ikke selv laster ned og skriver ut kart fra vår nettside.
Prisen for denne type utleie avtales i hvert enkelt tilfelle.