NY ÅRSMØTEDATO

Årsmøtet forskyves frem til Torsdag 28 mars kl. 1800 på Venås.

Dette fordi vi må få inn flere medlemmer til valgkomitèen.

MVH

Styret i Gimle IF