NY ÅRSMØTEDATO

NYTT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
7. februar 2019
MANDAGSTUR NR.4 2019. 25.febr.
17. februar 2019

Årsmøtet forskyves frem til Torsdag 28 mars kl. 1800 på Venås.

Dette fordi vi må få inn flere medlemmer til valgkomitèen.

MVH

Styret i Gimle IF