17 ble med på tur 18.mai

Eliten trener på Venås
18. mai 2020
Åpner for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni
20. mai 2020

MANDAGSTUR NR.10 2020. Tur-referat:
17.mai-feiringen hadde nok ikke satt turfolket i Gimle IF – mandagsturer tilbake rent fysisk, for hele 17 var klare til å gå tur kl.10.00 den 18.mai! Oppmøtet hadde vi på parkeringene ved Ertebroa på Aremarkveien. Turen var denne gang delt opp i 2 runder. Den første runden gikk østover i marka som hører til på Hauglundkartet. Etter noen meter på den gamle Aremarkveien fulgte vi sti litt forbi steinen ( post 72 ). Der gikk vi over til enkel terrengvandring i retning Abbortjern. Det nådde vi i tjernets sørvestre bukt.Derfra fulgte vi smal sti rundt vannet til halvøya i nord. Abbortjern er en nydelig idyll, ja, så flott er det der at ved de små skjærene i sør fikk vi en impulsiv trang til å stemme i med første vers av «Ja, vi elsker dette landet». Et lompar lyttet andektig på sin svømmetur litt ut fra land og gjøken gol fra en av åsene i nord. Stemningsfullt og «vakkert»! Ute på halvøya hadde vi en kortpause før vi startet oppstigningen og fortsatte på sørvestlig kurs over Abbortjernkollen mot den gamle Aremarkveien og parkeringen. Andre runde startet med at vi gikk over hovedveien og fortsatte på sti/»havbunn» vestover mot den største bukta – Båtsvikbukta. Erte er kraftig nedtappet for tiden. Det gjorde at det var enkelt å passere steder som ellers er lite farbare.Ute på neset sør for post 9 hadde vi vår hovedrast.Mesteparten av den sure vinden vi har stridd med den siste uken var borte, så vi fikk en hyggelig stund ute på neset med utsikt innover Fremre Erte som noen kaller den delen av Store Erte. Etter pausen gikk vår tur til Ertedammen (Ertekroken) og videre nedover østsiden av Ganerødelva (Erteåa). Det er mange som opp gjennom århundrene har arbeidet iherdig på den 900 m lange strekningen ned til Stenselva/Femsjøen. I årevis var det tømmerfløterne som regjerte, men i de senere år er det beveren som har hatt kommandoen og hatt gode tider i løvskogbeltet nedover langs elven. Fortsatt er det mange synlige beviser på tidligere tiders virksomhet. Demninger, brorester og buffere som skulle hindre at tømmeret hektet seg er noe av det vårt øye fester seg ved. Generødelva er siste biten av et vassdrag som strekker seg ca 14 km innover i marka via Store Erte, Morte, Dyvelen, Sørvannene, Elgtjern og til Langtjern. På nedsiden av Brekkeveien kom vi så til Ganerød-dammen som bl.a. var magasin for sagbruket der de flotte fundamentene fortsatt vitner om fordums aktivitet. Rester av rennen som ledet rundstokkene trygt ned i Femsjøen er også godt synlige. Ganerød har vært et sted med ymse virksomheter og stedet er nevnt så tidlig som på 1300-tallet.Tidvis har plassen vært rikt befolket. Når sagbruksarbeidere, tømmerfløtere, arbeidere på fiskeklekkeri og husmenn med familier telles med blir det en bra flokk. Derfor ble det bygd skole på Øvre Ganerød allerede i 1833. Etter et kort stykke på Brekkeveien fulgte vi tråkk på vestsiden av elven fram til Ertedammen og videre på delvis «havbunn» til hovedveien. Vi kostet på oss en liten runde i skogparsellen nord for Krusæter. Der er det fine stier, stasjoner med trimapparater og en flott utsiktsplass der vi ser ned på Krusætertjernet. Veiskulderen forbi Lomtjern og gamle Aremarkveien fram til Ertebroen dannet avslutningen på vår fine 18.mai-tur.
Neste tur blir tirsdag 2.juni ( 3.pinsedag ).