Arne Albinson tildelt Gimle-gutten

Bålet ble tent på Tobroåsen
8. mars 2022
MAX-VÆR på sesongens siste tippetrim.
13. mars 2022

På årsmøtet 7. mars ble Arne Albinson tildelt hedersprisen Gimle-gutten for 2021. Det er fem år siden sist at denne prisen ble delt ut og styret mente det var på sin plass å hedre Arne som har gjort en sterk jobb på dugnadsfronten.

Blant annet var Arne dugnadsleder da LED-armaturene ble satt opp i lysløypa i april i 2021.

Dette er statuttene for Gimle gutten:

Gimle-gutten tildeles enten for fremragende idrettslige prestasjoner gjennom flere år i en eller flere av de idretter GIF har på sitt program

Og/eller – for fortjenstfullt arbeid for GIF gjennom flere år i administrasjon, idrettsledelse, ungdomsarbeid, anleggsbygging eller vedlikehold, eller på andre felter til gagn for foreningen

Kandidater må i sin medlemstid ha vist positiv interesse for foreningens virksomheter og i sin idrettslige karriere vist ærlig og god sportslig opptreden.

Vi tar også med at Kari Sørensen og Thorbjørn Bjørlo ble tildelt blomster for sine gode innsatser. Kari som sjef for hytteutleien, som er en meget viktig jobb for klubben. Thorbjørn som etter 20 år nå gir seg som kasserer for tur-o og overlater kassa til Tone Albinson.

Thorbjørn har gjort en glimrende jobb i alle år med å holde orden på pengestrømmen.

 

Ellers på årsmøtet møtte det opp 22 medlemmer og Tore Moen ledet oss kjapt og greit gjennom sakene.

Årsregnskapet viser et overskudd på 140.795 kroner

Treningsavgiftene ble bestemt øket fra 2023. Da vil det koste 300 kroner i året for de over 20 år og 500 kroner for familier. Begge opp 100 kroner fra i dag.

Medlemskontingentene beholdes som i dag.

To lovforslag ble også enstemmig vedtatt:

Gimle skal nå søke medlemskap i friidrettsforbundet.

Vi har fått en maratonløper i våre rekker, Victor Borge Svendsen, og da kan han delta i NM og lignende hvis vi opptas som medlem av friidrettsforbundet.

Dessuten ble det vedtatt enstemmig at valgkomiteen kan fra nå av be om at tillitsvalgte kan sitte i to år av gangen, noe som kan bli aktuelt ved neste årsmøte. Da er nemlig alle tillitsvalgte på valg og valgkomiteen kan da prøve å få til en kabal der noen sitter i ett år, andre i to, slik at ikke alle skiftes ut samtidig.

Ellers ble følgende valg foretatt:

Leder: Morten Paulsen. Velges for ett år til 2023.

Nestleder og kasserer: Dag Borge Svendsen. Velges for ett år til 2023

Styremedlemmer Ikke på valg i 2022:

Veronika Pedersen

Oddbjørn Gresholt

Knut Vingerhagen

Disse 3 er på valg i 2023.

 Varamedlem ikke på valg i 2022:

Tore G. Moen.

Er på valg i 2023

Kontrollutvalg:

Nils Gundersen (leder) Velges for 1 år

Tor Hernes (medlem) Velges for 1 år

Varamedlem: Tone Albinson  Velges for 1 år

 

Forslag fra styret:

Valgkomite:

Thorbjørn Bjørlo (leder) Velges for ett år til 2023

Lars Åge Seim (medlem) Velges for ett år til 2023

Varamedlem: Eva Steffensen. Velges for ett år til 2023