TIPPETRIM SØNDAG 14.febr.
13. februar 2016
MANDAGSTUR. NR.5 2016. 29.febr.
21. februar 2016

Det inviteres til årsmøte i Gimle IF mandag 14 mars 2016 kl. 1800 på Venås.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest mandag 29 februar kl. 1800

Saker kan sendes på post@gimle-if.no eller leveres til noen i styret på annen måte.

Fullstendig saksliste med tilhørende papirer blir klare 14 dager før årsmøtet og kan sendes pr. e-post til interessenter på forespørsel. Kontakt styret på post@gimle-if.no om du vil ha papirene tilsendt.

 

Agenda på årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling, Saksliste og forretningsorden.
  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Gjennomgang av årsberetninger for Foreningen og Utvalg
  4. Gjennomgang av og godkjenning av regnskap 2015
  5. Behandling av forslag
  6. Fastsette medlemskontingent
  7. Behandle og vedta budsjett 2016
  8. Behandle og vedta Lover og Organisasjonsplan for GImle IF
  9. Valg

Velkommen til årsmøte!

MVH

Styret i Gimle IF