Årsmøte Gimle IF 2018

TIPPETRIM søndag 11. febr.
4. februar 2018
STRÅLENDE SKIFØRE OG OPPKJØRTE LØYPER PÅ VENÅS !
13. februar 2018

Det inviteres til Årsmøte i Gimle IF

Mandag 19 mars kl. 1800 på Venåshytta.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest mandag 5 mars kl. 1800

Saker kan sendes på post@gimle-if.no eller leveres til noen i styret på annen måte.

Fullstendig saksliste med tilhørende papirer blir klare 14 dager før årsmøtet og kan sendes pr. e-post til interessenter på forespørsel. Kontakt styret på post@gimle-if.no om du vil ha papirene tilsendt. 

Vi forutsetter at interesserte gjennomleser dokumentene før årsmøtet, slik at årsmøtet gjennomføres rask og effektivt. Still forberedt til møtet!

Agenda på årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling, Saksliste og forretningsorden.
  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Behandling av årsberetninger for Foreningen og Utvalg
  4. Behandling av regnskap 2017
  5. Behandling av  forslag
  6. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
  7. Behandle og vedta budsjett 2018
  8. Behandle Organisasjonsplan for Gimle IF
  9. Valg

Velkommen til årsmøte!

MVH

Styret i Gimle IF