Årsmøtet er omberammet til 14. juni

Velkommen til Stolpejakten
28. mars 2021
Nå kan du kjøpe turorienteringskonvolutter
15. april 2021

Klubba til Gimle IF

På styremøtet 12. april besluttet styret å omberamme årsmøtet fra 31. mai til 14. juni, fordi vi føler at vi må ha mest mulig tid så nær fristen (15.6) som mulig – grunnet smittesituasjonen. Klarer vi ikke å holde møtet fysisk må vi ha det digitalt den dagen.

Her er referat fra styremøtet:

Saker:

 1. Årsmøte

Vi vedtok å flytte årsmøtet til mandag 14. juni kl 18 på Venås. Hvis ikke det er mulig å holde det fysisk, blir det holdt et digitalt årsmøte.

 1. Innkalling til årsmøtet kunngjøres 10.5 på vår nettside og i annonse i HA: Morten
 2. Forslagsfrist er 31.5
 3. Alle sakspapirer legges ut på vår hjemmeside senest 7. juni
 4. Dag setter opp budsjett innen 10.5
 5. Morten skriver styrets årsberetning, inkl. rapport fra hytta, damegruppa har levert sin beretning– Tore leverer noe fra o-gruppa, Oddbjørn fra ski/løyper. Frist for sending til Morten som samler dokumentene: 10. mai.
 6. Hedersbevisninger – Morten bestiller merker.

 

 1. Økonomi
 2. a) Årsregnskapet for 2020 er klart fra Siffer og er oversendt kontrollutvalget
 3. b) Kontrollutvalget har kommet med en rekke spørsmål rundt regnskapet og andre forhold – Dag og Morten kommer med svar
 4. c) Gimle IF er fritatt for eiendomsskatt, men skattetakst og verditakst er foretatt på hytta.

 

 1. Hytta
 2. Nytt anbud fra Mesterbygg -alle vinduer i klubbrom, stor og liten peisestue pluss kjøkken med i anbudet på ca 200.000 kr.
 3. Nye røykvarslere med varsling til mobil er montert av Knut, Oddbjørn og Trygve
 4. El-kontroll ble utført 8. april av Elektrikertjenesten – vi venter på sluttrapport slik at denne kan sendes til forsikringsselskapet.
 5. Søknad om penger er sendt på alle arbeider ifbm hytteoppgraderingen- el-kontroll- røykvarslere- takstmann og selve jobben på hytta. Vi har søkt Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen Halden om totalt 250.000 kroner, 125.000 fra hver. 12.4 fikk vi svar fra Sparebank1Stiftelsen Halden – de har vedtatt å bevilge oss 125.000 kroner! Svar fra Berg sparebank ventes etter deres styremøte 29. april. Blir det positivt også derfra, så setter vi i gang arbeidene på hytta.
 6. Flueproblemet: enkle spraymidler og vask kan være løsningen.

 

 1. ATV

ATV-en er fortsatt til reparasjon – uvisst når den er klar igjen.

Vi har fått et tilbud fra Arne Albinson: Han kjøper en ny ATV til ca 100.000 kr som han har hos seg, men tar den med til Venås hver onsdag på dugnaden. Gimle betaler han avdrag og når klubben har betalt han hele beløpet (rentefritt lån) er ATV-en Gimles eie. Arne ser for seg en nedbetaling over fire år- dvs 25.000 kr i året.

Styret mener at vi må avvente reparasjon av vår egen ATV. Morten gir Arne beskjed og takker pent nei til tilbudet.

 

 1. Medlemsfakturering

Pr 11.4 er status slik:

77 har betalt, 12 er kreditert enten for at de allerede har betalt eller de har sluttet, 21 er purret, 8 har vi sendt brev til fordi de ikke har epost og våre fire nålevende æresmedlemmer har fritak for kontingent.

Morten og Dag følger opp purringene.

 

 1. Nybegynnerkurs tur-o

 Forslag/tanker rundt nybegynnerkurs tur-o fra Tore:

Målgruppe: ungdom over 12 / familier / voksne. 10-15 pers? (en familie kan regnes som 1 pers)
Sted: Venåshytta / tusenmeterskogen
Tidsramme: En kveld på ukedag med teori og en påfølgende lørdag med praksis. Kanskje et oppfølgingskurs/møte etter 2-3 måneder
Markedsføring: GIF hjemmeside + facebook. Tur-o-halden, turorienteringskonvolutter dersom kurset blir i 2022. Oppslag på Venås + Coop. Annonse i HA?
Instruktører: 2 stk til teorikveld. Praksisdag: 1 per 2-3 deltaker (dvs 5-6 instruktører?)
Materiell: Kart tusenmeterskogen. Kompasser.
Flott powerpoint på o-skolen.no:  https://www.o-skolen.no/laering-1/undervisning/

 

 1. Tusenmeterskogen

Tekst fra forrige styremøte: «Vi setter opp en stor karttavle ved siden av klatreveggen og markedsfører Tusenmeterskogen – der postene ligger ute hele året. Vi setter opp en postkasse med Tusenmeterskog-karta tilgjengelig for folk, så kan de som vil prøve seg selv i skogen vår.

 Morten har søkt om penger til dette prosjektet fra Sparebank1 Østfold- Akershus

Med i søknaden er også nye naturstiplakater i Venåsmarka.

 

 1. Diverse info
 • Store og Lille Venåsrunden – kart er laget – bestilling sendt – Tore holder oss informert.
 • Årsmøte i Halden idrettsråd 23. mars – Morten deltok- positivt at HIR skal starte arbeidene med å få klubbene til å sende inn sine behov og ønsker slik at kommunen kan ta dette til vurdering.
 • Våre aksjer i O-VM 2019: Fortsatt venter VM-styret på tilbakemelding fra Lotterinemnda på en ankesak om momskompensasjon.
 • Samordnet rapport om medlemmer- momskompensasjon– rapport om medlemstall er sendt inn. Søknad om momskompensasjon på varer og tjenester kan søkes etter at regnskapet for 2020 er godkjent.
 • Kontoer for damegruppa og veterangruppa – hva skjer? Dag har gjort en ny henvendelse til Siffer med spørsmål om hva som kreves.

 

 1. Eventuelt
 • Oddbjørn sjekker med Bernt H. Hansen om hva som skjer med stien mellom Tosterødberget vdg skole og Tosterød gård. De arbeidene vi har gjort der tidligere er delvis ødelagt grunnet hogst og kjøring der med anleggsmaskiner.

 

Forslag neste styremøte mandag 10. mai kl 18 Venås