Ekstraordinært årsmøte torsdag 24.1.19 kl 1800 på venås

TIPPETRIM søndag 13.jan.
8. januar 2019
MANDAGSTUR NR. 2 2019. 28.jan. NYTT OPPLEGG !!!
21. januar 2019

det inviteres til ekstraordinært årsmøte på venås torsdag 24.1.19 kl 1800.

 

sak: Valg av valgkomite.

 

følgende medlemmer skal velges inn, alle tre:

Morten paulsen

Anders blå

Mari kindem

Det er tre kandidater og alle tre skal velges inn.

medlemmene kan gjerne møte men det er ikke nødvendig da styret er beslutningsdyktig til å holde avstemming alene, i henhold til NIF sine lover.

 

hvis man har motkandidater må man enten melde de på forhånd eller i møtet direkte.

 

mvh

styret