Forlenger stopp i aktiviteter til og med 6. desember

Det blir kveldsvandring kommende mandag
24. november 2020
MANDAGSTUREN flyttes til TIRSDAG 1.12.
29. november 2020

Kriseledelsen i Halden kommune anbefalte tidligere i november idretten å innføre pause i all breddeidrett for utøvere fra 12 år og oppover fram til og med 29. november. I kriseledelsens møte 24. november ble det besluttet å forlenge denne anbefalingen, som følge av smittesituasjonen i Halden.

Halden kommune anbefaler idretten å videreføre pausen i all breddeidrett for utøvere fra 12 år og oppover fram til og med 6. desember. Pausen gjelder både trening og kamper. Etter dette vil Halden kommune vurdere situasjonen på nytt.

For Gimle IFs del betyr det at vi også utsetter treningene i uke 49, og veteranene og damegruppa tar også pause. 

Onsdagsdugnadene utendørs fortsetter som før, men ta med egen kaffe og matpakke.

Barn under 12 år kan fortsatt opprettholde sine idrettsaktiviteter som før, så fremt alle smittevernregler følges. Tidligere råd om ikke å gjennomføre cuper, stevner og turneringer gjelder fortsatt, også for de under 12 år. Enkeltkamper kan gjennomføres for de under 12 år dersom særforbund ikke motsetter seg dette.

Vær oppmerksom på at det er høyt smittepress i flere kommuner, så lokale råd og anbefalinger må følges.

Halden kommune har lagt ut en ny temaside der alle gjeldende koronatiltak er samlet. Den finner du her.