Her er de nye korona-anbefalingene fra Halden kommune

Vi skal vandre i Buretfjella
9. november 2020
Ny TIPPETRIM søndag 22.november
14. november 2020

Nye koronaregler og anbefalinger

Endret:06.11.2020 22:43

​Regjeringen har innført nye nasjonale koronaregler. Her kommer Halden kommunes anbefalinger om arrangement, idrett, kor, korps og restauranter.

Norge er i starten på andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt og alle fylker har nå smitteutbrudd. Derfor innførte regjeringen nye nasjonale smitteregler torsdag denne uken og de gjelder også i Halden, så les her hvis ikke du alt har sett dette:

Fredag har Oslo kommune innført svært strenge lokale regler som også kan bli aktuelle i Halden.

– Halden kommune kommer nå med nye anbefalinger for å unngå store lokale smitteutbrudd. Vi ber om at alle følger disse anbefalingene, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Anbefalinger fra Halden kommune:

Arrangement

De nasjonale reglene om antall personer på arrangement gjelder. Alle som skal arrangere noe, må tenke på hvordan publikum kan unngå å komme i nærkontakt med hverandre. Arrangøren skal legge til rette, men hver og en av oss må unngå situasjoner der vi kommer for tett på hverandre.

Regjeringen anbefaler at vi alle unngår unødvendig reising og blanding av kohorter. Halden kommune ønsker å hindre at barn og unge rammes hardt av lokale tiltak. Hvis vi lykkes med de nye anbefalingene, så håper vi å unngå ytterligere nedstenging av lokalsamfunnet:

  • Ansvarlig arrangør skal sørge for at det er god kontroll på smittevernreglene, og at disse følges.
  • Arrangement der det er vanskelig å unngå mingling eller tett kø bør utsettes eller avlyses.

Idrett

Regjeringen ønsker at vi alle unngår unødvendig reising og blanding av kohorter. Halden kommune vil foreløpig ikke anbefale å begrense aktiviteter for barn og unge vesentlig, men anbefaler likevel følgende:
  • Det frarådes gjennomføring av stevner, cuper og turneringer. Tiltaket iverksettes for å redusere unødvendige reiser mellom kommuner og for å redusere sosial kontakt.
  • Enkeltkamper kan gjennomføres dersom særforbund ikke motsetter seg dette. Vær oppmerksom på at det er høyt smittepress i flere kommuner, så lokale råd og anbefalinger må følges.
  • Trening videreføres som tidligere.

Kor og korps

Norsk musikkråd har anbefalt 14 dagers pause fra øvelser for kor og korps i de kommuner der det er smitte. I Halden er det et pågående smitteutbrudd, og kommunen anbefaler derfor kor og korps å følge anbefalingen fra musikkrådet.

Restaurant

De fleste restauranter er flinke til å legge til rette for en god og trygg restaurantopplevelse. De fortjener besøk. Det er likevel ikke nok å holde avstand når man sitter ved bordet, man må også unngå mingling og tette køer på vei inn og ut,

Det aller viktigste

Det aller viktigste er at alle følger de grunnleggende rådene om å holde avstand, vaske hender og være hjemme når man er syk. Antallet nærkontakter må begrenses betydelig for at vi skal lykkes med å redusere smittepresset, og Halden kommunes anbefalinger bidrar til dette.
– Hvis vi ikke lykkes, må vi skru til mer. Neste skritt vil da være å innføre en lokal forskrift med strenge regler tilsvarende det de nå har i Oslo. Vi ønsker at barn og unge skal oppleve en mest mulig normal hverdag, og at våre eldste fortsatt skal kunne få besøk i sykehjem og Helsehus. I tillegg er det viktig at vi bidrar til at lokalt næringsliv overlever og videreutvikles. Balansegangen er krevende, men mulig. Det er kun ved å løfte i samlet flokk at vi kan lykkes, sier kommuneoverlegen.