Hytta har vår oppmerksomhet framover

Til topps på årets siste mandagstur
7. desember 2020
Korona-tiltakene forlenges
11. desember 2020

Klubba til Gimle IF

Det ble avholdt styremøte tirsdag 8. desember og her er noen av sakene vi diskuterte og bestemte:

 1. Følge opp saker fra forrige styremøte
  Forslag fra 100-årsgruppa: Vi gikk igjennom forslagene:
 • Tiltaksplanen er god å ha som rettesnor framover
 • Oppgraderinger av vei og lysløyper er gjennomført
 • Hytta skal renoveres – få mer fokus i januar (se også pkt 4)
 • Grillplasser er på plass, lavvo må oppgraderes
 • Nytt nærmiljøanlegg –kanskje en egen gruppe skal jobbe med dette prosjektet.
 • Nye skilt settes opp: Karttavle ved Asakveien flyttes opp til p-plassen under hytta og det laget et skilt der som ønsker folk velkommen til Venås. Også tavla ved p-plassen nederste parkering skal utstyres med info om Gimle – Morten kommer med forslag til tekst.
 • Gimle-folder kan lages etter at hytta åpner – da har vi mer å tilby folk, men vi er åpne for at folder kan lages.
 • Gratis trenerkurs for ungdom er slik det er i dag
 • Kurs i kart og kompass med tanke på tur-o: Tore prøver å få tak i materiell for et nybegynnerkurs
 • Medlemsmøter må vi vente med å holde til smittesituasjonen er blitt normalisert
 • Bok Gimle 100 år: Morten sjekker videre framdrift- vi bør nok bestemme oss i løpet av 2021.
 • 2. Kontoer veterangruppa, damegruppa, turorientering: Bør ikke ligge under Gimle Ifs regnskapstall. Veterangruppa har kommet fram til en løsning – de oppløser tippelaget som i dag er knyttet opp mot en enkeltpersons kontonummer som er uheldig hvis det skulle vise seg å bli en stor gevinst. I stedet satses det på annet tippeopplegg som ikke krever registrering. Gruppa gir klubben en gave på beløp over 3.000 kroner. De sletter dagens konto som er knyttet opp mot klubben og beholder selv i en liten kontantbeholdning og utbetaler til klubben gaver når denne kontoen er for stor. Dag tar kontakt med Bjørg Liholt for damegruppas del og Torbjørn Bjørlo ang tur-o-kontoen for å prøve å finne en løsning, slik at vi slipper flere kontoer som må kontrolleres av regnskapsfirma.
 • Søknad kjønnskvotering for styret. Morten har sendt søknad – foreløpig ingen respons.

3. Årshjul

 • På grunn av den rådende corona-situasjonen kan vi ikke legge langtidsplaner framover, men vi jobber med at vi i løpet av januar skal ha prøvd å sende ut kontingenter via KlubbAdmin: Dag B og Morten
 • Dessuten ha skaffet oss en pris på hva det vil koste å bytte ut vinduer i stor peisestue og ny kledning av vegg utvendig – øst for trappa: Knut
 • Innhente pris på nye røykvarslere med varslingsmulighet på mobil: Knut
 • Årsmøtet kommer også denne gang til å bli utsatt i – vi tar en ny vurdering på dette etter påske- styret
 • Morten søker om corana-midler i Krisepakke 3 før 15. januar.

 

4. Forsikringer

 • Vi har et tilbud fra Eika som er ca. 6.000 kroner rimeligere enn fra If og vi vedtok å bytte til Eika. Både på grunn av pris og fordi de er lokale folk som holder hus i Berg sparebank. Morten sjekker om vi allerede har foretatt en El-kontroll, hvis ikke får han pris på dette og rapporterer videre til styret om pris. Dette gir rabatt på forsikring. Vi kutter ut brann- og tyveriforsikring på bade snøscooter og ATV og så gir Morten Eika beskjed om at vi bytter. Trolig skjer dette fra 1.1 2021.

5. Hytta

 • Vi må få et prisoverslag på sørveggen og vinduer i stor peisestue som bør være klar i januar slik at vi kan søke penger – Knut
 • Vi vurderer å bytte ut røykvarslere som har tilknytning til mobilvarsling- Knut innhenter pris og rapporterer til resten av styret når det er gjort.
 1. Økonomi
 • Resultatregnskapet for september-oktober viser et driftsoverskudd på kr. 401 665,32. Dette er iflg Lars Erik i Siffer noe misvisende høyt fordi kostnadene til reparasjon/oppgradering av vei og lysløypa blir ført i novemberregnskapet. De største kostnadspostene som er bokført i november blir kr. 208.562 til veiprosjektet og kr. 9.995 til vedlikehold lysløypa. Dermed blir den økonomiske status en del dårligere etter november. Men sponsorinntektene gjør at vi kan være rimelig godt fornøyd på tross av sviktende inntekter for øvrig. Vi har også fått innbetalt kr. 6 450,00 i medlemskontingenter i sept.-okt og kr. 2 250,00 i treningsavgift som kommer godt med.
 • Vi må ha fokus på økonomien framover- for vi mangler inntekter på kiosk og utleie. Vi bør undersøke om vi kan få et rimeligere regnskapsbyrå enn Siffer. Morten/Dag tar kontakt med Viking og innhenter pris for å se om vi kan spare penger. Utgifter til regnskapsførsel koster oss tross alt rundt 60.000 kroner i året. Har vi råd til det?
 1. Traktor
 • Det jobbes med å gå til innkjøp av en brukt traktor fordi vi trenger den til alt vedlikeholdsarbeidet vi driver med. Dugandsgjengen blir eldre og vi trenger å få mekanisk hjelp til mye av jobben vi har å gjøre framover. Oddbjørn forslo å kjøpe en traktor til mellom 80.000 og 100.000 kr. Oddbjørn foreslo også at pengene fra veterangruppa – ca 40.000 brukes til det formålet- men at vi også må skaffe mer – for eksempel om noen i klubben kan bidra med rentefrie lån. Morten prøver å sende inn søknad på penger til traktor når den anledningen byr seg og han mente vi ikke kunne ta 40.000 kr fra egen konto på nåværende tidspunkt. Morten snakker også med Dag om dette kan være et prosjekt noen kan støtte oss med.
 1. Lysløypa
 • Det er søkt om penger til å bytte ut armaturene i lysløypa til led. Vi avventer et svar på dette før vi kan konkludere hva som skjer.
 1. Diverse
 • Det er søkt om penger til stolper og vedlikehold av løyper for lille og store Venåsrunden som Tore jobber med. Vi venter på svar.
 • Det er nå solgt 28 av 55 lysløypestolper.
 • Reidar Olaussen Nordsjø skal skrive bok om Haldens største idrettsstjerner og ønsker tilbakemelding fra alle klubber i Halden – vi må bli med på dette – velge vår/våre profiler og skrive om klubben. Morten tar en prat med Ingvar/Tor og Trygve
 • Morten holder kontakt med de andre klubbene ang evt åpning av hyttene. Neste kontakt er ca 15. januar
 • Neste styremøte: TIRSDAG 12. JANUAR 2021 KL 18 PÅ VENÅS