Info fra styremøte 1. mars

Vi skal utforske områdene ved Bjørkebekk
1. mars 2021
Gimle Idrettsforening er 95 år i dag!
4. mars 2021

Klubba til Gimle IF

Referat fra styremøte i Gimle IF

Sted: Venåshytta

Tid: mandag 1. mars klokka 18

Møtt: Tore, Knut, Oddbjørn, Dag og Morten

Saksliste:

 1. Økonomi

Status – stabilt god økonomi og vi har god kontroll

Konto damegruppa bør avklares- skal den fortsatt være knyttet opp mot Gimle IF? Dag sjekker med kasserer Bjørg Liholt

Konto tur-orientering bør kunne stå som den er. Her har Thorbjørn Bjørlo kontroll.

Ved traktorkjøp skulle vi bruke av kapitalkonto, men vi endrer dette. Har brukt av driftskonto.

 

 1. Taktor

Den er kjøpt – 106.000 kroner og er nå forsikret.

Den kan bli et bra bidrag i vårt dugnadsarbeid – vi jobber med å skaffe en henger med tipp. Kan bruke ATV-hengeren også. Oddbjørn og Knut ser etter mulighet for å skaffe gaffel for å gjøre den enda mer anvendelig. Vi vurderer kjøp av gaffel når vi vet mer om pris.

 

 1. Hytta

Pristilbud sørvegg og vinduer: Vi har fått to anbud men velger nok anbudet fra Mesterbygg Halden, under forutsetning av at vi får støtte når vi søker. Anbudet inneholder skifte av deler av sørveggen, øst for trappa og bytte av vinduer både i stor og liten peisestue-pluss kjøkken. Morten sjekker søknadsmuligheter

 

Røykvarslere med mobilvarsling- Vi kjøper inn 15 nye røykvarslere – 14 røyk og en brann – samt en Hub som styrer alle og som varsler oss på mobiltelefon ved evt brann. Kostnad ca 10.000 kroner. Morten sjekker om dette gir rabatt i forsikringen

 

El-kontroll – ble foretatt 3. februar av Elektrikertjenesten. Ingen alvorlige feil funnet, bare mindre ting som bør og må rettes. Kontrollen gir rabatt på forsikringen. Knut/Morten bestiller det som må gjøres.

 

Knut har tatt kontakt med takstmann Claus Norsted for en eventuell statusrapport av hytta. Dette vil koste oss ca 10.000 kroner men da får vi en oversikt over hva som bør gjøres de nærmeste 10 årene. Vi avventer før vi evt. sier ja til dette.

 

Knut har undersøkt om det går an å utrydde fluene vi plages av på flere steder på hytta. Han har ikke fått et endelig svar men det kan hende vi må ha et firma som ordner dette. Pris og varighet sjekkes.

 

 1. Lysløypa

Status etter ny runde med anbud: Alle armaturer skiftes til led. Dessuten skifter vi all utebelysning på hytta til led, bortsett fra over inngangspartiet inn hoveddøra.

Også takbelysning i herregarderobe og gang skiftes til led. Riis Elektro har fått jobben og vi har fått gavestøtte på hele oppdraget av Berg sparebank og Sparfebank1Stiftelsen Halden. Ca 180.000 kroner.

 1. Medlemsfakturering

Status – Morten/Dag møtes straks for å skaffe seg oversikt og redigere i medlemsmassen før fakturering sendes ut.

 

 1. Årsmøte

Krav å holde årsmøte innen 15.6

Vi tar sikte på å avholde årsmøte mandag 31.mai

Varsler om innkalling til årsmøtet 26.4 på vår nettside og i annonse i HA: Morten

Varsler valgkomiteen og kontrollutvalget – Morten

Setter opp budsjett: Dag og Morten

Skriver årsberetning – alle i styret kommer med bidrag

Forslagsfrist: 18.5

Styremøte 19.5 – husk hedersbevisninger

Legge ut sakspapirer på vår hjemmeside: 21.5

Krav om medlemsrapportering innen 30.4 – status – Morten

 

 1. Nybegynnerkurs tur-o

Tore setter opp en plan over hvordan vi kan arrangere for eksempel et helgekurs for de som ønsker å lære kart og kompass til bruk for tur-orientering. Planen bør inneholde hvordan vi markedsfører kurset, hvor vi skal ha det, hvor mange vi kan ta imot, hvor mange vi trenger av instruktører og hva slags materiell vi må ha for å kunne gjennomføre kurset. Klarer vi ikke å gjennomføre kurset i mars/april så har vi planene klare og kan arrangere dette når forholdene tillater dette.

 

 1. Tusenmeterskogen

Vi setter opp en stor karttavle ved siden av klatreveggen og markedsfører Tusenmeterskogen – der postene ligger ute hele året. Vi setter opp en postkasse med Tusenmeterskog-karta tilgjengelig for folk, så kan de som vil prøve seg selv i skogen vår. Morten lager en plan for arbeidet.

 

 1. Diverse info
 • Ny kartavtale med Halden SK inngått- denne legges ut på Gimle IFs hjemmeside – under kart
 • Vi har avtalt et samarbeidsprosjekt om å revidere Brattåskartet med Halden skiklubb og Morten Dalby. Dalby tegner nytt o-kart og nytt turkart. HSK betaler utgiftene for o-kartet og Gimle IF for turkartet. Kostnad for oss er ca 10.000 kroner, men dette er summen vi selger grunnlaget for til Kanalselskapet, som ønsker å sette opp turkartet i plakatform.
 • Det er satt opp en del nye skilt – info om Gimle IF – vipps for ved og bålvett. Det har allerede kommet inn en del penger på vipps etter dette.
 • Rapport tur-o: Meget bra år og Gimle IF fikk 18.000 kroner av overskuddspotten.
 • Bok om Haldens idrettsstjerner – Morten har levert tekst og bilder om Gimle IF til Reidar Nordsjø som skal skrive boka.
 • Jubileumsbok 2026 – fortsatt uvisst hva vi gjør med denne.
 • Gimle er 95 år 4.mars – Morten skriver et innlegg til HA – heiser flagget på Venås den dagen. Markerer dette på hjemmesiden og facebook.
 • Årsmøte i Halden idrettsråd 23. mars – Morten deltar

 

 

Neste styremøte: mandag 12. april