Info fra siste styremøte

MANDAGSTUR til Strupeskogen
13. mars 2023
Gikk Birkebeinerrennet på vanskelig føre
19. mars 2023

Klubba til Gimle IF

Tid og sted: Mandag 13. mars 2023 kl 18 på Venås

Møtt: Dag, Oddbjørn, Knut, Tone, Morten og vararep. Benjamin Strøm

PS: Hyggelig at vår nyvalgte varamedlem til styret møtte slik at han kunne ta del i gjennomføringen av et styremøte. Håper det var nyttig.

SAK 1: ØKONOMI

To store innbetalinger har kommet inn på konto i mars:

90.000 kr fra Sparebank1Østfold/Akershus til bruk for en ny, liten klatrepark bak klatreveggen på Venås.

79.000 kroner fra Halden kommune til strømstøtte for lysløypa.

SAK 2: HYTTA

Morten har skrevet en søknadstekst som kan brukes til å søke penger til oppgradering av hytta som er 90 år i år. Vi kaller prosjektet «Venåshytta inn i fremtiden». Vi søker penger til installering av bergvarme, etterisolering, sliping av gulv lille peisestue, skifte til led-armaturer i stedet for lysrør, og pusse opp veggmaleri. Knut og Morten gikk igjennom anbud og søknadstekst. Vi mangler noen anbud fortsatt. Når disse er inne blir søknadene sendt.

 

SAK 3: STRØMSITUASJONEN

Vi har fått kommunal støtte til strømutgiftene i lysløypa fra Halden kommune. Vår andel var på 79.000 kroner, men også de andre fire lysløypeklubbene fikk sine penger som totalt dreier seg om 350.000 kroner. Vi vil takke kommunen for denne støtten som betyr veldig mye for oss.

 

SAK 4: HANDLINGSPLAN

Vi var enige om at vi begrenser oss til disse større prosjektene for 2023:

Venåshytta – oppgradering

Klatreinnretninger – nybygg og oppgradering

Fellesmerking av løyper i Høyås- og Venåsmarka – utplassering av stolper/skilt og merking

Hoppbakken – fjerne en del skog og rydde unnarennet- sette opp infoplakat

 

SAK 5: DIVERSE

  • Trimløypa – status: Firma Erling Grimsrud i gang med montering og støping av seks treningsapparater i 1-kilometeren. Bakken i denne delen av lysløypa får etterfyll av grus og subbus. Bakken fra hytta og ned til øverste p-plass skal oppgraderes videre som et ledd i dette prosjektet.
  • Stolpejakten – status: Gimle legger ut stolper i Vadet i Tistedal og i Schultzedalen siste uka i mars. Oppstart rundt 1. april.
  • Tripletex – vi har avtalte møte med Britt Bjerring som kan overta regnskapet for oss.
  • Sende ut treningsavgift til de vi vet bruker garderober: Morten og Dag avtaler tid og sender ut dette i fellesskap.
  • Årsmøte i HIR: 29. mars – Dag, Benjamin og Morten møter for Gimle her.
  • Info om møte om naturmangfold og innspillsmuligheter fra kommunens side: Morten møtte i kommunestyresalen og la fram forslag om markagrense. Årsaken er blant annet at Venåshytta stadig vekk kommer nærmere bebyggelse.
  • Skal vi dekke startkontingent for våre langløpere i maratonløp/store løp?: Morten tar kontakt med Victor og kommer med forslag til kriterier for en evt slik støtte til neste styremøte.
  • Vår kartmann Tom Brattli trenger karttegneprogram – lisensen koster ca 2.500 kroner i året – styret vedtok at vi dekker denne utgiften på Gimles regning.
  • Hengere: Morten sjekker om vi trenger å forsikre våre hengere som er kjøpt inn til dugnadsarbeid.
  • Nøkkelskap: Arne kjøper et kodet nøkkelskap der vi oppbevarer nøkler til boder og maskiner.

Neste styremøte: mandag 24. april kl. 18 på Venås

 

Morten (ref)