INVITASJON TIL ÅRSMØTE Mandag 13.mars 2017 kl. 1800 på Venåshytta

ANGÅENDE TIPPETRIM PÅ SØNDAG
11. februar 2017
MANDAGSTUR NR. 5 2017. 27.febr.
20. februar 2017

Det inviteres til Årsmøte i Gimle IF

Mandag 13 mars kl. 1800 på Venåshytta.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest mandag 27 februar kl. 1800

Saker kan sendes på post@gimle-if.no eller leveres til noen i styret på annen måte.

Fullstendig saksliste med tilhørende papirer blir klare 14 dager før årsmøtet og kan sendes pr. e-post til interessenter på forespørsel. Kontakt styret på post@gimle-if.no om du vil ha papirene tilsendt.

 

Agenda på årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling, Saksliste og forretningsorden.
  2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Gjennomgang av årsberetninger for Foreningen og Utvalg
  4. Gjennomgang av og godkjenning av regnskap 2016
  5. Behandling av forslag
  6. Fastsette medlemskontingent
  7. Behandle og vedta budsjett 2017
  8. Behandle og vedta Lover og Organisasjonsplan for GImle IF
  9. Valg

Velkommen til årsmøte!

MVH

Styret i Gimle IF