Kick-Off for frivillige til VM2019

TIPPETRIM søndag 11.mars.
4. mars 2018
TIPPETRIM/LØYPERAPPORT
10. mars 2018

Invitasjon fra VM2019 organisasjonen. Vil du delta for Gimle IF – møt opp på møtet – men gi også oss i styret beskjed så vi vet hvor mange som ønsker å delta.

MVH

Styret.


Kick Off for frivillige til VM Orientering 2019
VM Orientering 2019 er det første VM i Østfold uansett sportsgren. Vi skal arrangere Prøve-VM med WC-status 31. august – 2. september 2018 i Aremark og Våler. VM 2019 arrangeres 12. – 17. august 2019 i Varteig og Spydeberg. I VM-uka i 2019 skal vi også arrangere 6 publikumsløp i Sarpsborg, Fredrikstad, Varteig og Spydeberg.
Organisasjonskomiteen er på plass og nå er det tid for å starte rekrutteringen av frivillige til gjennomføring av WC 2018. Vi inviterer derfor alle som er interessert i å gjøre en frivillig jobb enten under WC 2018 og/eller VM 2019 til

Kick Off på Quality Hotel Sarpsborg onsdag 21. mars kl 18.

Vi oppfordrer alle som 16 år eller eldre, enten du er medlem i en o-klubb eller ikke, og har interesse for frivillig arbeide knyttet til store idrettsarrangement om å delta. Her får du innsikt i planene for Prøve-VM og VM 2019 og hvordan du kan melde din interesse for å bli frivillig.
Program • Velkommen og status planer for Prøve-VM og VM 2019 • Seksjon Sport • Seksjon Publikumsløp, Arena, Kultur og Marked/kommunikasjon • Hvordan bli frivillig – introduksjon av frivilligportalen • Ekstern foredragsholder – motivasjonsforedrag • Avslutning

Kick Off’en er lagt opp til å vare i maksimalt 2,5 time. Bli med på å høre om det største idrettsarrangementet i Østfold – VM Orientering 2019!

Velkommen!

Med vennlig hilsen

Per Bergerud Leder av organisasjonskomiteen