MANDAGSTUR NR.12 2018. 11.juni.

MANDAGSTUR NR.11 2018. 28.mai.
22. mai 2018
HVA MED LITT TUR-ORIENTERING I SOMMER?
17. juni 2018

Vårsesongens siste mandagstur går i Høiåsmarkas sørøstre hjørne.  P i nærheten av Øvre Grønlund på Asakåsen. På sti i retning Båtberget. Dreier østover mot Kullås med fantastisk utsikt mot Femsjøen. Siden går turen nordover via de nedlagte husmannsplassene Liholt og Blokkemyr. Vi kommer i kontakt med Store Bjørnemyr før vi stiger opp Seterkleven. Så følger vi åskammen NØ-over til vi får kontakt med Blytjernbekken og gul-løypa. Den følger vi vestover mot Blytjern. Derfra mot Daltjern, via Høiåstjern, vestsiden av Kjelåsen og til Furumoen. Via kjempesteinen Domsdalsstenen følger vi sti til sørenden av Store Bjørnemyr og følger så stisytsemet sørover på østsiden av Kokkemyråsen og til P.                                                               Det blir selvsagt intet bål. Mat og nok drikke. Gode bademuligheter.  Frammøte Coop/Næridsrød kl.10.00.       Vel møtt på tur!