MANDAGSTUR NR.13 2019. 9.sept.

Hyttevaktliste 2019-2020
26. august 2019
Vaskedugnad
9. september 2019

Vi beveger oss denne gang ut i et terreng som turorienterere 2019 har vandret i. Det er jo noen av dem i gruppa. Det er ikke sikkert at vi har gått i samme spor i jakten på postene, og for de fleste blir det nok nye plasser å besøke. Området har vi vært i flere ganger tidligere, men runden blir ny.                                                                                             Vi tenker oss til området avgrenset av Lindtjern- Krokvann- Stendamtjerna- Holevannet nord for Torpedalsveien.                                                                                          Start ved Ny Plast ved Lindtjern. På vei inn forbi Sørtjern og Krokvann. Kanskje en tripp ut forbi Valbergseter og tilbake. Så blir det tråkk/terreng/sti/vei. Vi går inn mellom Saltjern og Øvre Fløtma, opp på Røyterås, ned til Nedre Stendamtjern og videre i retning Stutetjern, Holevannsdammen, Sauetjern og tilbake til P. Avstandene er ikke avskrekkende, men det er en tur som fortjener en del stopp og tid til undring.                 Finner vi en gammel tyrifuru kan det kanskje bli et lite kaffebål om fuktigheten holder seg.                                                                                                                                                  Oppmøte på Coop/Næridsrød kl.10.00.                                                                                      Vel møtt til tur i Vestfjella sør!