MANDAGSTUR NR.16. 2015. 12.okt.

GUBBETRIMMEN 2015/16
22. september 2015
TIPPETRIM søndag 11.okt.
1. oktober 2015

Vi er midt i elgjakta. For ikke å provosere noen, legger vi denne gang turen til et område der elgjakt er svært lite sannsynlig. ( Det ble arrangert tur der 6.okt. 2013 ).

Turen går vestover til vår nabokommune Sarpsborg. Der det tidligere var Skjeberg kommune ligger det en plass som heter Karlsøy. Den har vi tenkt å se litt nærmere på. Det blir for det meste vandring i kulturlandskap denne gang  –  vei, sjøkant og sti er det som venter oss.

Starten går ved Karlsøysundet. Det er p både på fastlandssiden og på øysiden av sundet. Vi starter med en runde på Nordre Karlsøy. Gjennom gården Karlsøy østre, mot Bjerkenes og sørover mot Ørnekuppa før vi setter kursen mot Nøtsund ( svært smalt ). Der er det overgang til Søndre Karlsøy.

Her starter vi vestover mot Bukkenes og Hansesundet før vi følger sjøkanten sørover mot Hummerkloa. Et eller annet sted på denne strekningen, eller kanskje i skogen enda litt lenger sørover finner vi nok en egnet plass til lunsjstopp.

Ferden går så nordover forbi gården Karlsøya Sønder og mot Nøtsundet og p ved            Karlsøysundet.

Håper noen synes det kan være interessant å vandre i et landskap med en historie preget av at det var fiske som var levevei, men som nå regnes som et paradis for rekreasjon.

Fyll sekken med det vanlige: Mat, drikke, nødvendige klær og noen kubber.

VEL MØTT TIL TUR!!

Coop/Næridsrød kl. 10.00.