MANDAGSTUR NR. 17 2015. 26.okt.

VASKEDUGNAD mandag 12 oktober kl. 1800 på Venåshytta
5. oktober 2015
MANDAGSTUR NR. 18 2015. 9.nov.
28. oktober 2015

Det tikket inn en melding forleden fra en viss TomB. med forslag til tur. Selv om mandagsturene har vært i området et par ganger tidligere, er det ingen grunn til ikke å etterkomme ønsker fra grasroten. Dessuten er det kommet så mange «nypensjonister» til, så med litt omlegging av tidligere ruter, blir forslaget til tur som følger:

P ved hyttefeltet på Signebøenfjellet i krysset der Olavsleden gjør en 90 graders sving. Vi følger Olavsleden nordover langs  Langevann. Et stykke ned i lia går det sti inn til venstre mot Lurkevannsmosen og Lurkevannene. Vi følger østkanten av vannet før vi drar stiløst opp til det vakre Trinsetjern. Videre tenkes det å følge skaret opp NV for Himmerikskollen og opp til det spesielle tjernet Drøftetrauet. Der er det visstnok satt opp en gapahuk. Lunsj der. Bestigelse av Himmerikskollen og en tur opp til flott utsiktspunkt hører med. Deretter på rester av gammel kjerrevei sørover via plassen Lunden og fram til vi møter Olavsleden igjen ved Langemyr. Følger så leden tilbake til P.

Den verste yrheten hos jegerne har vel lagt seg, men kanskje vi skal utstyre oss med røde toppluer?

Sekkens innhold bør vel være tilnærmet som vanlig.

Vel møtt til grensetraktene på Signebøenfjellet!

Coop/Næridsrød kl. 10.00.