MANDAGSTUR NR.17 2017. 23.okt.

MANDAGSTUR NR.16 2017. 9.okt.
29. september 2017
Matvaktliste 2017-2018 lagt ut
19. oktober 2017

P på Raveien der det er avkjøring til Søtorpkasa og Torsrød nord for Nordtorp på Rokkesletta.                                                                              Derfra går vi på kjerrevei/sti tilnærmet rett nordover, passerer øst for steinbruddet. Der stien dreier og går sørover igjen fortsetter vi nord- over på flotte kollepartier på vestsiden av et langt nord/sørgående myrparti helt til vi møter på kraftledningene. Vi fortsetter nordover opp på Akselåsen til røysene der oppe.                                                     Derfra drar vi i en liten bue NØ/NV mot Svarttjern. Der kan det passe med en pause.                                                                                                     Etter pausen drar vi mot stuprekken på vestsiden av Alselåsen, ser til den nistammete bjørken der og følger samme rute tilbake til vi møter på   sti igjen.  Da går vi forbi Nordtorphytta og fram til steinbruddet hvorfra vi finner vei tilbake til P.                                                                    Da dette faktisk er tur nr. 200, ber vi om følgende: Ta med et norsk flagg. Kan du ta med noe bakst til en kakebuffe? Jeg ordner med noe sprudlevann. Kanskje blir det en sang ( lenge siden sist).  Yr melder brukbart vær.                                                                                                                                          Noen kubber samt mat og drikke i sekken.                                                Da er du velkommen til jubileumstur! Coop/Næridsrød kl.10.00.