MANDAGSTUR. NR. 2 2016. 18.jan.

TIPPETRIM 10.jan.
6. januar 2016
SKILØYPENE ER PREPARERT!
13. januar 2016

Føreforholdene i skogen er litt problematiske for tiden. Turen legges derfor i kystnært terreng. Mengden snø er erfaringsmessig litt mindre der enn inne i de store skoger.

Håper å finne en egnet P-plass i nærheten av Transcom på Isebakke. Derfra går kyststien inn i terrengområdet som på o-kart har fått navnet Unnebergåsen.

Vi krysser Unnebergbekken ved Skutebaugen/Unnebergstranda og går nordover et kort stykke før vi vender sørvestover. Tar med noen flotte utsiktspunkter på veien mot Skotta nedre. Derfra tar vi en fremogtilbaketur til Kråkenebbet. Vel tilbake til Skotta, følger vi sti/vei til Sæterhaugen. Sti/vei til Blåsopp og til Hjelmkollen. Der skulle det være mulig å finne en egnet bålplass i ly for østavinden som antakelig fortsatt blåser over Haldendistriktet.

Veien tilbake går via Blåsopp og Sæterhaugen og på nordsiden av områdets høyeste punkt  –  195 moh. –  til Råskogen og til p.

Mat, drikke og kubber er minimumsinnhold i sekken, og fremmøtet er som vanlig ved Coop/Næridsrød kl. 10.00.

Vel møtt!