Tur til Ulveholtet-skogen

TIPPETRIM PÅ VENÅS søndag 23.jan.
16. januar 2022
Velkommen til hjertestarterkurs
21. januar 2022

Årets tur nr.2 legges til Ulveholt-skogen, 24. januar

Slik tenkes turen å bli:

P på Ulveholtet parkering klokka 10. Vi går veien sørøstover og tar så inn på sti i retning Rumpetjern og følger stien mellom Rumpetjern og Stokkedalstjern i retning Fosserkoia.

Derfra følger vi stien som går mot Gruvehytta, passerer den og kommer ut på veien mot Ulveholtet. Den følger vi et kort stykke mot høyre til vi møter Ånesbekken.

Så blir det et kort stykke terrengvandring i enkelt terreng nedover langs elven til vi treffer på brua. Derfra følger vi stien mot parkering.

Hvor rasten blir tar vi en avgjørelse på underveis.

For å komme til P (svart prikk på kartet) kjører du Rakkestadveien til Kjølen, drar til høyre på Øfsenveien i retning Østerby (Østerbo) fram til Østeby. Derfra følger du merking mot Ulveholtet.

Mat, drikke og noen vedkubber er obligatorisk innhold i sekken på denne tid av året.

Vel møtt !