MANDAGSTUR NR. 20 2014. 8.desember

Mandagstur nr. 19 – 24 november 2014
14. november 2014
TIPPETRIM 14.desember
30. november 2014

Vi drar med bilene til Rød i Torpedalen, parkerer der veien tar av mot Nestangen. Vi vandrer gjennom Thue gård, tar inn stien til venstre og går i skogsterreng rett østover i nordskråningen på Kakeløskollen. Der håper vi å finne stien som kommer fra Fismedal og som går rett sørover i retning Fismedalstjern. Når vi har nådd det tjernet, dreier vi rett vest med kurs mot Høyrøs, det høyeste punktet innenfor Brattås barskogreservat som en god del av dagens tur går i. Det er 214 moh og er markert med en varde.Deretter dreier vi sørover mot den høyden som har gitt området navn  –  Brattås, 212 moh.

Fra  Brattås drar vi i sørvestlig retning mot grensen på reservatet. Da møter vi på en stuprekke med flere flotte utsiktspunkter mot Femsjøen og Tistedal. Vi følger stuprekken i vestlig retning til vi møter på veien som fører til Nestangen ( S ) og Rød ( N ). Vi går mot nord forbi plassene Huset og Kvi helt frem til parkering ved Rødselva.

Kle deg etter været og forholdene i skogen, fyll sekken med det du trenger for dagen og legg ved noen kubber til bålet (husk vi er i et reservat, der gjelder spesielle regler).

Velkommen til alle skogtravere!

Coop/Næridsrød kl. 10.00.