MANDAGSTUR NR.21 2017. 18.des.

OM TIPPETRIMMEN PÅ SØNDAG.
8. desember 2017
MANDAGSTUR NR.21. Ny rute.
16. desember 2017

De senere årene har vi avsluttet turåret med en såkalt «sol-snu-tur». De har gått på kjente stier i Venåsmarka.                                                          Dersom føreforholdene blir brukbare tenkes årets «sol-snu-tur» lagt til Ryggerødterrenget. Det er et lite brukt turområde når vi ser bort fra turorientering. Området har lite stier, men der er tydelige nord/sør- gående «åser» som er lette å gå på.                                                                  P ved Østebymoen. Vi følger veien mot Østerbo et kort stykke før vi dreier til venstre på svært svak sti for å finne det østre åspartiet. Vi følger det nordover til vi er på høyde med Svarttjern. Da setter vi kurs rett vest mot Svarttjern (midt på kartet).                                                       Der tar vi rast, oppsummerer året og ser fram mot lysere tider.              Etter pausen dreier vi mot SV og følger åspartiet sørover mot Lund-jordene. Vi går på nordsiden av Motjern og til skogsvei og så sørover til P.

Coop/Næridsrød kl. 10.00 med sekk som inneholder mat, drikke, kubber og klær.

Vel møtt til årets siste tur!                                                               Reserveterreng er kjente stier i Venås/Høiåsmarka.