MANDAGSTUR NR.3 2018. 5.febr.

MANDAGSTUR NR.2. Tilleggsopplysning
20. januar 2018
Supre forhold i akebakken på Venås
4. februar 2018

På «nye» stier og veier mot Dragonkullen.

P på norsk side av gamle Svinesundbroen. Vi inntar Sverige ved å vandre over broen. Like etter den gamle svenske tollstasjonen går vi inn i terrenget vest for gamle E6. Det kalles Skansen. Der skal det ligge mange f.d. skanser. Vi treffer nok på dem i terrenget nedover mot Sundsborg, Karlsvik og svensk Svinesund under broen. Vi følger sti østover mot Sabbågen og Neset. Derfra oppover mot jordene i Ringdalen og på sti nordøstover under Dragonkullen. På høyde med Orrviken velger vi sti østover mot Myren og følger dalføret sørover mot Kasekullen. Der drar vi nordvestover på sti mot Dragonkullen. –  166 moh. Der tenker jeg vi tar en bålstopp.                                              Deretter følger vi høydepartier sørvestover i retning Røsemyr. Vi prøver på beste måte å komme oss ned i Ringdalen og til Ringdalsstrand og Svinesundbroen. Så må vi finne en brukbar vei opp til butikken og spasere glade og fornøyde over til P i gamle Norge.   Vanlig utrustning i sekken. Oppmøte på Coop/Næridsrød kl 10.00. NB! Følg med om det skulle bli forandringer pga været!           Velkommen til Sveariket!