MANDAGSTUR NR.4 2017. 13.febr.

TIPPETRIM søndag 12.februar
5. februar 2017
ANGÅENDE TIPPETRIM PÅ SØNDAG
11. februar 2017

Parkering ved Brekke sluser. Trappene ned til sjøen og bort til «tunnelen» der stien starter. Etter et kort stykke skal det gå et tråkk opp lia til høyre. Krysse kraftledningen og komme inn på sti som fører oppover mot starten på stuprekken på Brattås. Vestover mot veien, Lera, Nedre- og Øvre Seljevik. Derfra ned til selve Seljevika. Sti/vei mot Hasleto, Nes, Brekkeplassene og til slusene.                              Kanskje rekker vi ned til der flytebroen ble lagt ut i forbindelse med bl.a. Femsjøløpet.Dette for å friske opp gamle minner.                                   Ikke glem bl.a. mat, drikke og kubber i sekken.                                      Blir du med er fremmøteplass Coop/Næridsrød kl.10.00.                     Vel møtt!