MANDAGSTUR NR.5 2019. 11.mars.

TIPPETRIM på Venås søndag 10.mars
4. mars 2019
MANDAGSTUR NR.7 2019. 8.april.
30. mars 2019

Vi tillater oss en tur til i «såkalt urbant strøk» før vi gir oss i kast med de store skoger senere utover våren. Selv om vi skal holde oss nær bebyggelse på hele turen er det vel muligheter for at vi kommer til å bevege oss på «jomfruelig» grunn for flere av dere som blir med på turen.                                                               Den tenkes lagt på begge sider av Klepperveien ute i Idd. På turen blir det en blanding av bygdevei/sti og terreng.  Med stor sannsynlighet kommer vi innom Aas-gårdene, Solli gravlund, et av Østfolds største gravfelt, Brattås som er på vei til å bli byggefelt ( men den sørlige delen  –  også kalt Hestefjellet  –  er tenkt å forbli naturområde) og ravinelandskapet ned mot Tørkop.        Turen er ikke spesielt lang, men det er naturlig at det blir en del stopp underveis, så det kan fort gå noen timer. Pausen og bålet er det naturlig at vi tar ved et utsiktspunkt på Hestefjellet.             P tenkes i nærheten av bilverkstedet       (vi får spørre pent). Siden det er begrenset plass er det best at flest mulig møter på Coop/Næridsrød.  Sekken fylles med mat, drikke og noen kubber.          Avreise 10.00. Velkommen!