Neste tur i Hauglund-traktene

MAX-VÆR på sesongens siste tippetrim.
13. mars 2022
Bredo gikk sterkt i Birken
20. mars 2022

Mandagstur nummer 5 i 2022 skal gå 21. mars og dette er planen:

Hauglund-kartet blir basis for denne mandagsturen.

P blir på liten p-plass vel en km forbi Hauglund på vei 21 mot Aremark.

( Vanlig p-plass for de som skal gå til F.Nansens hotell).

Starten på turen går  sørover på «Nansenstien» til vi treffer på veien som går øst/vest. Vi skal så følge veien vestover mot Elgsmyrøfse. Derfra kan det bli litt spennende.

De fleste kart har markert sti nordover forbi Langetjern, Mellemtjern og Karstentjern og videre mot Hauglund. Jeg har aldri gått den strekningen og vet derfor ingenting om kvaliteten på stien.

Den som intet vover, intet vinner. Blir det for problematisk omorganiserer vi.

Fremme ved vei 21 følger vi den et kort stykke mot høyre og tar så inn på den gamle veien ned mot Krappeto.

Da er vi inne på kartet Furumokasene. Fra Krappeto kan det bli terrengvandring fram mot den lille sideveien NV for p. Vi kan også ta samme veien tilbake, men da blir det mer vandring på vei 21.

Mat, drikke og noen kubber puttes i sekken (håper det ikke går mot brannfare).

Turstart kl. 10.00.

Vel møtt !