MANDAGSTUR NR. 8. 2015. 13. april.

TUR-Orientering i gang!
3. april 2015
Bruk de hvitmerkede stiene i Venåsområdet.
8. april 2015

Dette blir faktisk mandagstur nr. 150.

Tenkte derfor at vi kunne ha et litt spesielt opplegg for den turen. De som har tenkt å bli med, bør derfor ikke ha noen avtale om andre arrangementer før det går mot kveld.

Forslag til opplegg:

1. Kjører med bil fra Coop/Næridsrød kl. 10.00.

2. Om Degernes/ Bjørnstad til den nye p-plassen ved Linnekleppstiene.

3. Rød løype opp til Linnekleppen og blå løype ned. På runden kommer vi i kontakt med flere små tjern: Langtjern, Svanetjern, Røftetjern, Delingstjern, Nilsetjern, Kleppetj,

4. Lunsj på 325 moh.

5. Tilbake ved parkering drar vi videre østover mot Aremark. Ved Damholtet gjør vi stopp for å ta en kort vandring inn til Flagghytta med flott utsyn over Bøensfjorden i Øymarksjøen. Her kan vi ta desserten ved de flotte sitteplassene der oppe.

6. Fortsetter videre mot Strømsfoss. Der kan vi se oss om på området med bla. a. overnattingshytten Fjøset. Kanskje landhandleriet til Holth vil friste noen.

7. Turen fortsetter så tilbake til Halden enten på østsiden eller vestsiden av Aremarksjøen.

VEL  MØTT  TIL. «JUBILEUMSTUR» !