MANDAGSTUR NR.9. 2015. 27.april.

Nordeajogg 2015 – Starter mandag 13 April kl. 1830!
10. april 2015
Oppdatert Funksjonærliste Nordeajogg er lagt ut.
16. april 2015

Denne gang vil turen gå i området mellom gamle Svinesundbroen og Sponvika  –  litt inspirert av besøk på tur-o-poster.

P på den gamle bussholdeplassen vis a vis den gamle tollstasjonen. Vi drar vestover mot Løverdalen, dreier i nordlig retning og tar oss opp på Børsåsen  ( gravrøys ).   Vel nede fra åsen, går vi mot Svinesundhagen, krysser under nye E-6 og følger så kyststien forbi jordene på Haugen og opp til vanntårnet. I nærheten ligger også en røys som vi går innom, samt at vi må nyte utsikten der oppe fra.

Bratt sti fører oss så nedover mot Sponvika. Vi  snirkler oss på  småveier som ender opp på Skjæret ved Mølbukta. Vi har nå forlatt kyststien og skal følge sjøkanten østover noen hundre meter. Da starter oppstigning, først på sti, så på grusvei.

Litt stiløst må vi ha denne gang også, men i rimelig greit terreng. Vi tar en tur innom post 1 og post 4 på årets tur-o-opplegg. Da beveger vi oss på høydepartiet vest for nye    E-6. Ved Haugen kommer vi igjen inn på kyststien. Da følger vi den langs et av Svinesundhagens jorder, gjennom skogen til Løverdalen og fram til P.

Det er bålforbud i skogen nå, så det sikreste er vel å ta med matpakke denne gang.

Vel møtt til vandring –  innenfor Haldens grenser denne gang, men ikke langt fra Sverige.

Coop/Næridsrød kl. 10.00.