MANDAGSTUR NR.9 2017. 24.april.

VENÅSHYTTA
12. april 2017
NORDEAJOGGEN 24.4.2017 kl. 1830!
19. april 2017

MANDAGSTUR OG TUR-O-POSTER.                                                        Blir du med på en utfordring?                                                                       Årets turorientering i Halden har lagt ut en tur i Ravntjernområdet. Den benevnes som en svart tur hvilket betyr at den er krevende orienteringsmessig og stedvis også terrengmessig.                                     P like nord for innkjøringen til Ramdal på høyre side av vei 22.           Runden tenkes slik: Start ved Indre Tutjern. Nordvestover til 1 Gruva. Sørvestover til Fesdalen hvor hjemmefronthytta Hamar lå. Opp på Betaåsen og til 2 sørspissen. Nordvestover mot 3 Kartmotjerns østside. Videre nordvestover til 4 søndre ås vest for Gjeddetjern. Tilbake til 5 Gjeddetjerns østside. Nordøstover til 6 Stallåsen sør for Lommetjern. Så sørøstover tvers over Krokdalen og til 7 Flaggfjellet.  Avslutter sørover mot Indre Tutjern.                                                                 Da har vi vært innom alle 7 postene og har lagt bak oss ca 6 km i luftlinje. Det er egentlig bålforbudstid nå, så ta med matpakke. Kanskje det byr seg en mulighet for en kopp skogskaffe?                         Coop/Næridsrød kl. 10.00  Vel møtt!