MANDAGSTUREN 27.aug.

MANDAGSTUR NR.13 2018. 27.aug.
18. august 2018
MANDAGSTUR NR.14 2018. 10.sept.
4. september 2018

ENDRING AV OPPLEGG.                              En sykkeltur skal oppleves i oppholdsvær. Det er meldt noe regn i morgen. Derfor kommer det et nytt opplegg:                                                            P på Aspedammen st. Vi går nordover på Gamleveien nord gjennom Sandli og Granheim og til Herrebøkasa gruve.        Deretter beveger vi oss over på vestsiden av jernbanelinja der vi skal gå i et område som nok er ukjent for flere.   ( på skogsveier,stier og i terreng med delvis lav vegetasjon).                                 Fremmøte på Coop/Næridsrød kl.10. 00. Sykkelturen settes på vent.                          Vel møtt til tur som tåler noe regn dersom påkledning er fornuftig!