Nils J. Liholt til minne

Nå starter TUR-O- sesongen!
17. april 2024
Mandagstur blir tur-o-tur
23. april 2024

SONY DSC

En av Gimle IFs mest aktive medlemmer, Nils Johan Liholt, døde 12. april, nær 88 år gammel.
Nils Johan var en av de sentrale skikkelsene i klubben fra da han ble medlem på 1970-tallet og i mange år framover. Han og kona Bjørg engasjerte seg i klubben da sønnen Nils Ragnar begynte å løpe orientering der.
Bjørg og Nils fulgte opp og ble sett i o-løypene i mange år. De gikk også helhjertet inn i de mange gjøremål i et idrettslag, tok på seg tillitsverv og arrangementsjobber, deltok i dugnader og sosiale tiltak.
Ikke noe oppdrag var fremmed for Nils. Han var varamedlem og medlem av hovedstyret, leder av hyttestyret i årene 1989, 1990 og 1991 og ble tildelt hedersprisen Gimle-gutten i 1991. Bjørg hadde fått samme hederspris i 1988. Både Bjørg og Nils oppnådde Idrettsmerkestatuetten i 1985.
Nils tok også flere ganger på seg oppgaven som løpsleder for klubbens mange o-løp. Han var også løpsleder, bl.a. for Grensekuriren, den populære o-stafetten mellom Halden og Ed. Han sto ofte for planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver og utvidelser av Venåshytta, og var konstruktør av lavvoen som i dag står ved hytta. Han var også økonomiansvarlig for «Gimle-nytt, og var med å starte “UKE 46” som er dugnadsgjengens feiring av at badstue- og garderobeanlegget stor ferdig på Venås.
Han var også ivrig med å trene på fellestreningene fra Venås. Det er få i klubben som har fått oppkalt stier etter seg, men det fikk Nils. Den såkalte Liholt-tråkka gikk ut fra Venås mot Demma, så mot Ekelimoen, så over myrene opp til Flaggløypa, via Høiås, masta og ned Tutjernløypa via Ekelimoen, Kjøkkenløypa og til Venås igjen. Denne runden løp Nils hver torsdag og fikk med seg en rekke av andre medlemmer i klubben også.
Nils var ansvarsbevisst og grundig, da han påtok seg et oppdrag visste vi at jobben ble vel gjennomført. Derfor fikk for eksempel klubben mye ros for sine vel gjennomførte o-løp.
Hele familien deltok som nevnt i o-løp, også enkelte sommerløp, som Sørlandsgaloppen. Sommerferiene tilbrakte de imidlertid helst i Danmark, i campingvogn og med medbrakte sykler. Et par o-løp fristet også der.
Utenom sitt virke i klubben var Nils Liholt ansatt ved Norlux, skiltfabrikken i Halden, og overtok ledelsen av bedriften etter hvert.  Det fikk også Gimle nytte av. Han hadde en meget pen håndskrift og lagde mange av klubbens plakater. En av dem henger i den lille peisestua på Venås i dag og viser klubbens formenn opp gjennom årene. Sirlig skrevet årstall for årstall og navn etter navn.
Medlemskapet i foreningen inneholdt ikke bare trening, løp og arbeid, men også sosialt samvær i laget og privat. En vennegjeng kom sammen både på nyttårsaften og på St. Hans-kvelden, hvor vi hadde gleden av Nils sitt gode humør og historier.
Nils var aktivt med i veterangjengen som møtes hver onsdag formiddag på hytta, til dugnad, kaffe og prat om gamle dager, samt meninger om lokalpolitikk. De siste to årene har Nils vært rammet av sykdom, og så seg ikke i stand til å delta i disse hyggelige sammenkomstene.
Den lille familien har åpenbart vært nært knyttet til hverandre, hjemme og i felles interesser i fritid og ferier. Nils Ragnar flyttet naturlig nok ut for utdannelse og arbeid. Sammen med kone og barn bor han i Nittedal.
Da Nils ble syk ble det for vanskelig å ta vare på hus og hage på Billebakken, og de flyttet til en mindre leilighet i sentrum. Der sørget Bjørg for at Nils hadde det best mulig under sykdommen, helt til han døde på Helsehuset.
Hvil i fred Nils
Gimle Idrettsforening