På kryss og tvers på Røsnesåsen

Mandagstur til Røsnesåsen
27. april 2022
Vellykket o-kurs på Venås
4. mai 2022
MANDAGSTUR NR.8 2022. Tur-referat.
De fleste som legger turen til Røsnesåsen bruker den blåmerkede Kyststien som ledelinje enten de starter fra Røsneskilen i nord eller fra Svalerødkilen i sør.
Faktum er at det også finnes mange stier og tråkk som ikke er merket eller tegnet inn på noen kart.
Denne mandagsturen var ment å gjøre kjent noen av mulighetene som finnes utenom kyststileden der ute. Ved enden av Emanuelveien er det opparbeidet en flott og stor parkeringsplass.
Derfra var vi 9 mann som la i vei sørover på grusveien mellom Røsneskilen og Mørvikveien. Ved en liten tømmerlunne ca 500 m av gårde dro vi inn til høyre og fulgte fin sti i terrenget mellom veien og kilen (takk til Bjørn Slåtterø for fine tips på løpetur i fjor sommer). Mykt og fint veiunderlag førte oss fram til turens sørligste punkt.
Etter ca 50 m på vei i nordlig retning dro vi inn på sti på vår høyre hånd. Den førte oss framover mot Bjørnehula, en av severdighetene er ute. Det er en hule som strekker seg 30-40 m innover i fjellet. Litt trang inngang, men vider seg litt ut etterhvert. Det har nok vært bjørnebolig en gang, og den har også vært benyttet som dekningsplass for illegal virksomhet under krigen 1940 – 45.
Det er mulig å klatre opp på «Røsnesplatået» fra huleinngangen, men vi som må innse at vi hører til kategorien eldre mennesker valgte en trase som var bedre egnet for våre ferdigheter i naturen. Vi var så vidt innom Kyststien før vi startet oppstigning til (2) som er et flott utsiktspunkt med tilrettelagt bålplass. Like sør for (2) fikk vi mulighet for nærkontakt med en av de fire/fem kløftene som skjærer seg inn i Røsnesåsens vestside. På smal sti/tråkk snirklet vi oss oppover mot åsens topp-punkt (3) som er 109 moh. Noen steder kan en lese at toppområdet benevnes som Slettefjellet.
Vi passerte en flott jettegryte (4). Den ligger over Bjørnehula. Sørover mot (5) ligger flotte utsiktspunkter på rekke og rad med dittom bålplasser. Vi hadde i utgangspunktet tenkt oss en hovedrast der, men vinden økte på og vi søkte ly like øst for (5) Kongegraven.
Litt sør for Kongegraven ble det under befaring for kraftledningstrase i 1986 oppdaget en røys i området (6). Vi veidet rundt i noen minutter, men fant ingenting. Derimot så vi på vår stiløse, men lettgåtte terrengvandring østover flere prakteksemplarer av furu. Vi synes de var et bedre syn enn en liten steinrøys!
Straks var vi inne på Kyststien igjen og fulgte den til vi treff på vei som vi fulgte NØ fram til gapahuken tilhørende Røsnes elgjaktlag.
Som avslutning på vår Røsnes-runde fulgte vi koselig liten sti vestover mot bebyggelsen, og på Emanuelveien gikk vi turens siste skritt fram til p.
Anbefaler alle som planlegger tur i området om å vise nysgjerrighet og bruke de små stiene. De leder svært ofte mot interessante plasser i naturen og dem vil vi jo svært gjerne oppleve.
+/- 8 km lengde, 13/14 graders varme i delvis skyet vær og noe økende vindhastighet kan være fakta å ta med fra en vellykket tur.