På tur over Ystehedeneset

TIPPETRIM på Venås 10.okt.
2. oktober 2021
TUR-O-avslutning på Venås
10. oktober 2021
MANDAGSTUR NR.11 2021.
Her er turreferatet:
Etter de formidable nedbørsmengdene i helgen var det vel noen og enhver som stilte seg tvilende til hvordan det ville bli med mandagsturen. Heldigvis opprant dagen med glimt av blå himmel og gløtt av sol. Stiene var forbausende «tørre». Derfor ble det en vellykket tur på 10 – 11 km for de 13 som var med på vandringen i det som må kalles for typisk nærskog.
«HV-brakka» var både start- og målplass. Brakka har hatt en skiftende tilværelse der oppe på Ystehede. Bygget som en del av en såkalt AT-leir under krigen. Nordmenn ble utkommandert til arbeidstjeneste for å utføre sivilt arbeid under tysk kommando. Etter krigen ble brakka visstnok benyttet som et Folkets hus i en kort periode før Idd HV i mange år regjerte i huset. I dag er det firma Erling Grimsrud som er eiere.
En del strekninger på dagens tur gikk på små lokale veier. Fra brakka dro vi østover på Kystveien mot Langholmen turist- og fritidssenter, Ystehede gård og Idd prestegård. Like etter start var vi innom plassen der Myra-nissen i sin tid holdt hus. Turistsenteret har utviklet seg til å bli et ganske svært etablissement.
Ved prestegården hadde vi en stopp for å friske litt på hukommelsen angående gårdens historie. Prestegårder var gårder avsatt til prestenes underhold. Spesielt for Idd prestegård var at den lå ganske langt (ca 2 km) unna kirken. Skriftlige kilder tyder på at den fantes før 1594. Gården ble ødelagt av brann i 1660. Nåværende bygninger er fra rundt 1890. Siste prest som bodde der flyttet ut i 1994. Tunet er i dag i privat eie. Jordveien er spredt på flere av nabogårdene. Skogen er under styring av OVF (Opplysningsvesenets fond) som for de fleste av prestegårdsskogene.
Like vest for prestegården starter det en blåmerket runde på 2 km som følger åsens østside nordover, svinger vest- og sørover ved gapahuken. Særlig på østsiden er det flott natur. Omtrent der det står Kryssveien på kartet kom vi ut på et digert hogstfelt, men stiene er godt ivaretatt, så det var flott å gå der. Noen ganger gjør hogstfeltene at en får følelsen av å ha litt luft under vingene. Vi var bortom et flott utsiktspunkt like vest for plassen Granbakken. Vel nede på Kyststien igjen, fulgte vi den vestover et kort stykke, tok inn til venstre på en sti som går på den østre delen av Ystehedeneset. Siste del av stien som er merket på kartet har grodd helt til, så vi kom fram på «hovedstien» der som det er en liten rundkjøring.
Ved Pers høl tok vi dagens rastepause. Hyggelig var det at det igjen var mulig å nyte Bjørns «framifrå» gode bålkaffe.
Ferden etter rasten gikk først gjennom det flotte badeanlegget som kommunen har anlagt. Det har såkalt universell utforming, dvs at det skal være tilgjengelig for ALLE. Tommel opp for det ! Vi passerte den flotte sivskogen på vår vei mot Skriverøyveien og Skriverøya. Navnet Skriverøya ga oss en påminnelse om at det en gang var sjø der vi gikk i dag og kan det være slik at det er en viss Henrich Schriffier, som levde på 1500-tallet, som er mannen bak første ledd i navnet?
I dag er det kommunen som eier Skriverøya, og det gir vel en garanti for at øya blir beholdt som det flotte friområdet det er i dag, takket være mye svært flott arbeid av Idd og Enningdalen historielag.
Skriverøyas historie dekker et stort sprang i tid: Her er minner fra bronsealder (røyser), Karl XII-tiden (redutten), 1905 (skytestillinger) og granitt-historie (brudd og skjerp).Det er fortsatt drift i det store granitt-uttaket (Johansen Granitt Sarpsborg)
Siste delen av turen gikk på stisystemet ovenfor velforeningsanlegget og fram til Sofienberg boligfelt, fotballbanen, velodromen og P.
Nok en flott tur. Takk til alle som var med. Nærskogene er sannelig gode å ha. La oss få beholde dem til evig tid !!