Referat fra siste styremøte

Vi prøver Tobroåsen igjen
1. mars 2022
TIPPETRIM PÅ VENÅS 13.mars
6. mars 2022

Klubba til Gimle IF

Tid og sted: mandag 28.02. 2022 kl. 18 på Venåshytta

Møtt: Dag, Knut, Oddbjørn, Veronika, Morten. Dessuten Nils Gundersen og Tor Hernes fra kontrollutvalget

Saksliste:

 1. Rapport fra kontrollkomiteen

Nils gikk gjennom rapporten for 2021 og var fornøyd med at avskrivningene nå er i rute. Han oppfordret styret til å foreta en forandring i måten å føre prosjektregnskap på, slik at det blir lettere for alle å se hvor pengene havner og brukes når et prosjekt opprettes.

Dette tar styret med seg til neste styremøte

Nils var også opptatt av at valgkomiteen må prøve å få til en bedre rullering på de tillitsvalgte slik at ikke alle er på valg samme år.

Tor var opptatt av lovverket, som nå er justert inn ihht NIFs nye lovnorm pr. 01.01.2022 og vi diskuterte også lovforslag som kommer opp på årsmøtet.

 

 1. Årsmøte
 • Vi gikk gjennom alle dokumentene til årsmøtet som nå er komplette.
 • Det ble en justering på ett av lovforslagene , ellers var det ingen i styret som hadde noe å bemerke på de andre saksdokumentene.

Praktisk gjennomføring:

Vi har prosjektor og skjøtekabel til visning av saksdokumentene for dirigenten

 • Premie til Gimle-gutten – Morten har ordnet dette
 • Blomster – Veronika ordner dette
 • Servering: Kringle til 15-20 stk – Veronika ordner dette
 • Kaffekoking og fyr på peisen – Oddbjørn ordner dette

 

 1. Status medlemsfakturering:

82 enkeltmedlemmer og 7 familiekontingenter er betalt ved fristen 23. februar

21 enkeltmedlemmer har ikke betalt – de vil bli purret på

51 har betalt treningsavgift

57 har ikke – disse vil ikke bli purret på

 

 1. Status høye strømregninger:

Forbruket har gått ned i januar og februar og er lavere enn i 2021, men da var også værtypen kaldere. Fortsatt høye priser. Regninga for desember 2021 var totalt på 24.000 kroner, januar 2022 var den på ca. 16.000 kroner. Vi venter fortsatt på kompensasjon fra regjeringen. Dette skal utbetales via Halden kommune og vi venter i spenning på hvordan dette skal løses.

 

 1. Status jubileumsbok Gimle IF 100 år:

Roger Prang har sagt ja til å skrive boka og vi rigger en kontorplass for han inne på klubbrommet der han kan scanne bilder og annet. Bokkomiteen med Ingvar, Tor, Trygve og Morten skal møte Roger 16. mars på Venås for et nytt møte.

 

 1. Kurs i turorientering

Vi tar sikte på å arrangere et nybegynnerkurs i orientering for tur-o-familier.

Foreløpig plan:

Torsdag 28. april kl 18: Teori og praksis fra Venås – totalt 2-3 timer. Deltakerne deles inn i små grupper fra 2 til 4 med en instruktør på hver gruppe. Etter kurset samles vi inne på hytta for litt servering og oppsummering.

Lørdag 30. april: Vi tar med kursdeltakerne på en grønn tur-o-tur slik at de får prøvd seg i praksis hva dette går ut på. Morten setter opp en plan, Knut og Dag bidrar som instruktører og trolig må vi ha flere hvis dette blir populært

 

 1. Stolpejakten:

Gimle er også med i 2022 og oppstart skjer trolig 8. april. Vi har i møte med Halden SK blitt enige om at vi legger ut 45 poster i Venåsmarka og Stenrød. Gudmund Jensen, Jens Erik Mjølnerød og Anne Haugen er med fra HSK, og det er nå søkt om 50.000 kroner til prosjektet fra Berg sparebank og Sparebank1Stiftelsen Halden til opplegget.

Utlegg av poster skjer første uka i april og vi må bruke atv for å få lagt ut postene. Her trengs hjelp av flere i dugnadsgjengen.

 

 1. Diverse:

Det er behov for å høre om det er noen som ønsker å gjøre en ny bestilling av Gimle-drakter hos Trimtex. Morten sender ut en forespørsel og ber om tilbakemelding. Trimtex ber om at det må være minst ti som bestiller før vi åpner vinduet igjen.

 

PS: Før fristen gikk ut 1. mars har Morten søkt om 30.000 kroner til oppgradering av Lavvoen vår via HA/Amedias fond.

 

 1. Neste styremøte: mandag 14. mars kl 18 på Venås

Morten (ref)